Pe data de 13 octombrie 2015 elevii au participat la actiuni dedicate Zilei internationale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale.

În cadrul acestei activități s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
 promovarea unei culturi a reducerii riscului dezastrelor şi diminuării consecinţelor negative ale acestora;
 informarea şi conştientizarea elevilor privind riscurile generatoare de dezastre naturale, regulile de comportare în momentul producerii acestora, precum şi prezentarea mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre şi modul de utilizare al acestora;