Regulament de ordine interioară

Nr. 3920.1/28.09.2016

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art.1. Prezentul Regulament de ordine interioară cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității din unitate, în concordanță cu prevederile legale, în vigoare.

 

Art.2. Școala Primară ―Petre Ispirescu‖ Constanța este unitate de învățământ preuniversitaracreditată și funcționează în baza Ordinelor de Ministru nr. 3912/03.05.2012 ( acreditarea nivelului primar) și 3569/30.03.2009 (acreditarea nivelului preșcolar).

 

Art.3. Prevederile acestui Regulament sunt în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 /2011, Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OM. 5 079/ 31.08.2016 și alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Nationale, deciziile Inspectoratului Școlar Județean, precum și cu hotărârile Consiliului de administratie al unității.

 

Art.4. Activitatea de instruire și educație din cadrul unității se desfășoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la drepturile omului și potrivit actelor normative generale și speciale.

 

Art.5. În incinta unității de învățământ sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricărorformațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

 

Art.6. Regulamentul intern se propune și se dezbate de către Consiliul Profesoral, la care participă șipersonalul didactic auxiliar și nedidactic, repezentanți ai părinților.

 

Art.7. Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administrație, iar respectarea lui este obligatorie pentru tot personalul salariat al unității de învățământ, pentru elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

 

Organizarea programului școlar

Art.8 Anul școlar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 și se structureaza pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016-3 februarie 2017

Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016. În perioada 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarna – sambata, 24 decembrie 2016 – duminica, 8 ianuarie 2017

Cursuri – luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017. Vacanța intersemestriala – sambata, 4februarie 2017 – duminica, 12 februarie 2017

 

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017

Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017

Vacanța de primavara – miercuri, 19 aprilie 2017 – duminica, 30 aprilie 2017

Cursuri – marti, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017

Vacanța de vară – sambata, 17 iunie 2017 – duminica, 10 septembrie 2017

(1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

 

Art.9. (1) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(2) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a)   la      nivelul      unităţii      de      învăţământ,      la      cererea      directorului,      după      consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar general, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Art.10. Școala Primară ―Petre Ispirescu‖ are ca obiect de activitate învățământul primar și preșcolarși un program de funcționare de luni până vineri, între orele 08. 00 – 17.00, cu prelungire până la ora 18.00 pentru cercurile opționale, după cum urmează:

( 1) Nivel primar:

–  08.15 – 09.00- prima oră ( clasele pregătitoare, clasele I)

–    09.00 – 09.15 – micul dejun (clasele pregătitoare, clasele I)

–  08.30 – 09.15- prima oră (clasele a II-a și a III-a și a IV-a)

–  09.15 – 09.30 – micul dejun (clasele a II-a , a III-a și clasa a IV-a)

–  09.30 – 10.15 – a doua ora

-10.15 – 10.30 – pauză

-10.30 – 11.15 – a treia oră

–  11.15 – 11.30 – pauză

–  11.30 – 12.15 – a patra oră

–  12.15 – 12.30 – pauză

–  12.30 – 13.00 – prânzul (clasele pregătitoare, clasele I)

–  12.30 – 13.15 – a cincea oră

–  13.15 – 13.40 – prânzul (clasele a II-a , a III-a și clasa a IV-a)

–  14.00 – 16. 00 – rezolvarea temelor

–  16.00 – 18.00 – cercuri ( artă, mind lab, dans)

 

(2)   Grădinița ― Căsuța cu povești‖ oferă un program de funcţionare în trei variante: 

a)      Program scurt fără servirea mesei de prânz – 8.00 – 11.45 ( doar pentru copiii grupei mici)

b)      Program scurt cu servirea mesei de prânz – 8.00 – 12.15 ( doar pentru copiii grupei mici)

c)      Program prelungit  – 8.00 – 17.00

–  8.00-8.15 – sosirea copiilor în grădiniţă

–  8.15 – 8.40 – micul dejun

–   8.40 – 11.45 – activitati desfășurate conform ‖Curriculum-ului pentru educație timpurie‖, limba engleză (la două săptămâni): activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală, jocuri liber alese

–  11.45-12.15 – servirea mesei de prânz:

–  12.15 si 12.45 – pregătire pentru somn

–  12.45 si 14.30/15.00  – program de somn (în funcţie de grupă)

–  activități în programul de după-amiază:

 • Jocuri liber alese, activități recuperatorii
 • Limba engleză –toate grupele
 • cercuri (artă teatrală, pictură, dans, mind lab, pian),
 • cercurile de aerobic și educaţie muzicală se desfăşoară cu toţi copiii din grupă (grupa mijlocie și grupa mare)

–  16.00 – gustarea

-16.30-16.45 – plecarea copiilor din grădiniţă

 

Gradinita are ca obiect de activitate învăţământul preşcolar pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 6 ani:

–          1 grupă mică: 3 ani – 4 ani

–          1 grupă mijlocie: 4 ani- 5 ani

–          3 grupe mari: 5 ani- 6 ani

 

CAPITOLUL II

Organizarea Școlii Primare “Petre Ispirescu” Constanța

Art.11. Instruirea și educarea copiilor se realizează în colective de maximum 20  elevi.

 

Art.12.Controlul zilnic al stării de sănătate a copiilor din unitate are loc în fiecare dimineață în momentul sosirii în unitate, fiind obligatoriu pentru toți copiii unității.

 

Art.13. În cazul depistării unei boli infecto-contagioase sau diverse afecțiuni care periclitează sănătatea colectivității, copilul rămâne la cabinetul medical de unde va fi preluat de parinte în cel mai scurt timp.

 

Art.14. Părintele are obligația de a anunța cadrul didactic de la grupă/clasă orice modificare a stării de sănătate , exact în momentul în care se depistează.

 

Art.15.Se interzice tratarea în unitate cu antibiotic și antitermic trimis de părinte. În caz de urgență se administrează la cabinetul medical din unitate antitermicul și doza pentru care părintele și-a dat consimțământul.

 

Art.16. Se interzice introducerea în unitate a vreunui medicament fără avizul cadrului sanitar de lacabinetul medical școlar. Administrarea medicamentului se va realiza în cabinet pe baza prescripției medicale eliberate de medicul de familie sau medicul specialist..

 

Art.17. Examinarea  medicală  a  elevilor  se  face  conform  Ordinului  comun  nr.  1002  MS/5057 MECS/2015 privind modificarea și completarea Ordinului comun nr. 5298 MECS/1668 MS/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

 

Art.18. Pentru asigurarea curățeniei întregul personal și copiii vor purta încălțăminte de interior.

 

Art.19. Se va avea în vedere securitatea deplasării în incinta unității prin curățarea, ștergereasuprafețelor și aspirarea acestora ori de câte ori este nevoie, astfel încât acestea să fie uscate, evitându-se alunecarea.

 

Art.20. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu exista pericol de cădere sau de lovire a elevilor cu corpuri contondente.

 

Art.21. Suprafețele din sălile de clasă, sala de mese sau grupuri sanitare vor fi curățate, uscate și după caz, acoperite cu mochetă care previne alunecarea și care este ușor de curățat și dezinfectat.

 

Art.22. Accesul în unitate se face conform unei proceduri de acces aprobată de Consiliul deAdministrație.

 

( 1 ) Prezența la grădiniță se face la ora 08.00, iar preluarea între orele 16.30-16.45. Părinții copiilor de la grădiniță au acces în vestiarul unității atât la sosire cât și la preluare, fără să staționeze pe holul principal.

( 2) Orele de curs pentru clasele pregătitoare încep la ora 08.15. Părinții copiilor de la clasele pregătitoare au acces în vestiarul unității atât la sosire cât și la preluare, fără să staționeze pe holul principal. Preluarea elevilor de la clasele pregătitoare se face între orele 16.45-17. 00.

( 3 ) Orele de curs pentru clasele I încep la ora 08.15. Prezența la cursuri se face cu cel puțin 15 minute înainte de începerea orelor. Părinții vor însoți elevii până la ușă asigurându-se că aceștia au intrat în unitate. Preluarea elevilor se face la ora 16.45. Dacă la ora preluării elevii sunt în curte datorită vremii favorabile, preluarea se va face de la poarta de acces spre curtea școlii, pentru a se preveni aglomerația.

( 4 ) Orele de curs pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a încep la ora 08.30. Prezența la cursuri se face cu cel puțin 15 minute înainte de începerea orelor. Părinții vor însoți elevii până la ușă asigurându-se că aceștia au intrat în unitate. Preluarea elevilor se face la ora 17.00. Dacă la ora preluării elevii sunt în curte datorită vremii favorabile, preluarea se va face de la poarta de acces spre curtea școlii, pentru a se preveni aglomerația.

(5)   La trei întârzieri , părintele primește înștiințare scrisă, prin care este atenționat că se perturbă programul școlii, elevii realizându-și temele pe baza informațiilor predate dimineața.

 

Art.23.   Fiecare vizitator se va identifica cu B.I./C.I. și va fi trecut într-un registru la secretariatul unității.

 

Art.24. Este interzis fumatul în incinta unitatii (clădire și curte).

 

CAPITOLUL III

Managementul Școlii Primare “Petre Ispirescu” Constanța

 

III.1. Reprezentantul legal ( fondatorul )

Art.25. Reprezentantul legal ( fondatorul ), în calitate de angajator are următoarele atribuții:

a)      Este președintele Consiliului de Administrație și are obligaţia de a analiza si supune dezbaterii în cadrul consiliului de administraţie, orice cerere sau reclamaţie a angajaţilor sau a părinţilor copiilor înscrişi;

 

b)     Încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora , conform codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;

 

c)      Întrunește grila de salarizare, după consultarea directorului, directorului adjunct și reprezentanților salariaților, în condițiile legislației în vigoare;

 

d)     Răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;

 

e)      Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

 

f)       Răspunde de corectitudinea încadrării personalului și la întocmirea, la termen , a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

 

g)      Răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incediilor, în unitatea de învățământ;

 

h)         Va aplica principiul nediscriminării şi va respecta demnitatea personalului angajat.

 

i)        Se obligă să  asigure echipamentul individual de protecţie pentru îngrijitoare şi bucătăreasă.

 

j)    Angajatorul este responsabil de aprovizionarea instituţiei cu material didactic, alimente şi materiale de curăţenie, pentru bunul mers al activităţii în instituţie.

 

III.2. Consiliul de Administraţie

Art. 26 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.

 

(2)Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

(3) Președintele Consiliului de Administrație este fondatorul.

 

Art. 27 Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.

 

III.3. Directorul

Art.28. Directorul, are următoarele atribuții:

 

a)      Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;

 

b)       Se subordonează angajatorului, ISJ Constanţa, ARACIP, MEN.

 

c)      Conduce, coordonează, evaluează activitatea comisiilor şi a personalului didactic.

 

d)     În realizarea funcţiei de conducere, directorul respectă reglementările M.E.N., ISJ şi ARACIP şi urmăreşte respectarea legilor.

 

e)      Întocmeşte corect şi la timp documentele manageriale.

 

f)         Este  responsabil  de  coagularea  colectivului  pentru  asigurarea  unui  climat  colegial  şi stimulativ necesar dezvoltării profesionale a tuturor cadrelor didactice.

 

g)      Aprobă programele activităților extracurriculare ( cercurilor ) și monitorizează desfășurarea acestora în condiții optime;

 

h)     Controlează, cu sprijinul şefilor de comisii, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru.

 

i)        Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

 

j)       Elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;

 

k)     Asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

l)          Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.

 

m) organizează întreaga activitate educaţională;

 

n )organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;

 

o )asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;

 

p ) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

 

Alte atribuții:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;

 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

 

c)      coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);

 

d)   propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

 

e)  stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;

 

f)     elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pe care îl supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

 

g)    numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

 

h)    stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

 

i) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;

 

j)       aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;

 

k)   propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;

 

l)         elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

 

m)   asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

 

n)      controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;

 

o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

 

p)       monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;

 

q)         aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 

r)          consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare ;

 

s)       îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;

 

t)     răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

 

u)    aprobă  vizitarea  unităţii  de  învăţământ,  de  către  persoane  din  afara  unităţii,  inclusiv  de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.

 

(2) In lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinara şi se sancţionează conform legii.

 

Art. 29 Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

 

Art. 30 (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

 

III.4. Directorul adjunct

Art.31. Directorul adjunct, are următoarele atribuții:

 

a)      Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;

 

b)     Îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.

 

c) Răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

 

d)  Răspunde de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în grădiniță.

 

Art.32 Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții generale

Art.33. (1)  În  unităţile  de  învăţământ,  personalul  este  format din  personal  didactic,  care poate  fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2)     Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

(3)   Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

 

Art.    34    (1)    Competenţele,     responsabilităţile,     drepturile    şi     obligaţiile     personalului      din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.

 

(2)     Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

 

(3)   Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

 

(4)    Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

 

(5)   Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

 

(6)   Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

 

(7)   Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

 

Art. 35 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.

 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

(3) Organigrama  se  propune  de  către  director  la  începutul  fiecărui  an  şcolar,  se  aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

 

Art. 36 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor/comisiilor.

 

Art.  37.  Personalul  didactic  auxiliar  este organizat  în  compartimente  de  specialitate  care  se află  în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

 

Art. 38 .La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

Art.39.Angajaţii se obligă să respecte condiţiile prevăzute în contractele individuale de muncă.

 

Art.40. Personalul unităţii are obligaţia de a respecta programul de lucru.

 

Art.41.Toţi salariaţii se vor prezenta la program în deplină capacitate de muncă; în situaţia în care unul din angajaţi are probleme de sănătate, va fi anunţată conducerea şi se vor lua măsurile necesare protejării persoanei în cauză, a copiilor şi a colegilor de serviciu;

 

Art.42.In cazul unor urgente daca salariatul nu se poate prezenta la serviciu din motive intemeiate vor fi anuntati atat directorul unitatii cat si angajatorul. Neanuntarea absentarii va duce la sanctiuni disciplinare conform codului muncii.

Art.43.Personalul angajat este obligat să respecte confidenţialitatea asupra informaţiilor referitoare la activitatea din unitate, precum şi asupra datelor ce privesc copii înscrişi în unitate şi părinţii acestora.

 

Art.44.Este interzisă primirea de foloase necuvenite, de bani de către personalul angajat din partea părinţilor sau a altor rude ale copiilor; în caz contrar se va proceda la desfacerea contractului individual de muncă al angajatului în cauză, în temeiul legii.

 

Art.45.Personalul unității are obligaţia de a trata copiii în mod egal, nediscriminatoriu

 

 

Art.46. COMPORTAMENTUL,          LIMBAJUL     PRECUM           ŞI            ȊMBRĂCĂMINTEA

 PERSONALULUI UNITĂŢII TREBUIE       RESPECTE NORMELE DE MORALITATE ŞI ETICĂ.

 

Art.47.SE INTERZICE APLICAREA ORICĂREI FORME DE PEDEAPSĂ FIZICĂ ASUPRA COPIILOR!

 

Art.48.(1)Cadrele didactice împreună cu supraveghetoarele şi îngrijitoarele răspund de îngrijirea şisecuritatea copiilor pe perioada şederii acestora în unitate .

 

(2).Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă

 

(3) Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.

 

Art.49.La terminarea programului ultima persoană care părăseşte clădirea va verifica sursele de gaz,electricitate şi apa, pentru evitarea oricăror accidente.

 

 

VI. 1. Personalul didactic

 

Art. 50 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

 

Art. 51 Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.

 

Art. 52 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

 

Art. 53 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

 

Art. 54 În unitate se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală alcadrelor didactice. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi afişat la avizier; un exemplar va fi predat la director. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie. În cazul unor situaţii speciale anticipate cadrul didactic desemnat de serviciu are obligaţia să găsească un coleg înlocuitor pentru ziua respectivă şi să anunţe din timp conducerea şcolii. Acest schimb este consemnat, prin cerere, în scris, cu semnătura ambilor profesori.

 

( 1) Atribuțiile cadrului didactic de serviciu la grădiniță:

a) Cadrul didactic de serviciu din gradiniță se prezintă la program la orele 7:45dimineața. Îndrumă copiii spre cabinetul medical si apoi spre grupele unde sunt supravegheați de educatoare până la începerea programului și ajută copiii care au nevoie de sprijin.

 

b) Răspunde de ordinea și disciplina în grădiniță și semnalează conducerii școlii prezența persoanelor străine, precum și eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfășurării serviciului său.

 

( 2 ) Atribuțiile cadrului didactic de serviciu la școală:

 

a ) Cadrul didactic de serviciu se prezintă la ora 07.50.Dimineața, vor efectua serviciul pe școală doar cadrele didactice de la clasele a II-a, a III-a și a IV-a și profesorii .

 

b) Supraveghează intrarea elevilor la prima oră de curs şi verifică ţinuta elevilor, uniforma.

 

c )Se interesează la secretariat, la intrarea în serviciu, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua măsurile care se impun.

 

d) Va participa la îndrumarea persoanelor străine pentru legitimare la secretariat.

e) Va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru.

 

f ) În timpul pauzelor, personalul didactic de serviciu trebuie să supravegheze activitatea elevilor (pe holuri, în curte), asigurând adoptarea unui comportament civilizat şi prevenirea oricăror evenimente neplăcute.

 

g)   Personalul didactic de serviciu trebuie să avertizeze, în cel mai scurt timp, conducerea școlii, în legătură cu eventualele accidentări ale elevilor în timpul pauzelor sau, în caz de urgenţă sună la 112.

 

h)    Controlează evitarea risipei de energie termică sau de energie electrică, prin lăsarea becurilor aprinse, în mod nejustificat, pe coridoare, grupuri sanitare şi în sălile de clasă şi consiliază elevii pentru evitarea acestei risipe.

 

i)   Cadrele didactice de la after-school supraveghează elevii la vestiar și îi predau părinților sau tutorilor legali în incinta unității.

 

j )Anunţă directorul în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru

 

a fi înlocuit.

 

 

k)  Personalul didactic de serviciu trebuie să consemneze în registrul special dacă în timpul serviciului său au fost deteriorate bunuri materiale şi dacă au avut loc evenimente deosebite şi propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare.

 

l)  Profesorul de serviciu poartă un ecuson .

 

 

Art.55. Personalul didactic îndeplineşte sarcinile trasate de angajatorul unităţii, de directorul unităţii.

 

Art.56. Programul personalului didactic:

 

a) Ȋn cadrul grădiniţei, la grupă îşi desfăşoara activitatea două educatoare dupa următorul program:

 

–  grupa mică: tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază: 09.00 – 17.00.

 

–  grupa mijlocie: tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază: 11.00 – 17.00.

 

–  grupa mare:tura de dimineaţă: 7.45 – 14.00 şi tura de după-amiază:12.00 – 17.00.

 

b)- clasele pregatitoare- IV : 08.00-16.00

 

c) –after-school : 14:00 – 17.00

 

Art.57.(1) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi duce clasa / grupa până la sfârşitul anului, fiindacceptate doar încetările de activitate datorate forţei majore, in caz contrar cadrul didactic va fi penalizat prin returnarea sporului de continuitate incasat de la inceputul anului scolar si pana in momentul in plecarii din unitate.

 

(2) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar din unitate se face conform OM nr. 3597/18.06.2014 și are două componente : autoevaluarea și evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare însoțită de raportul justificativ al punctajului și a fișei de evaluare specifică unității.

 

Art.58.Cadrele didactice trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru actualizarea informaţiilor privind specialitatea, metodologiile de predare, noţiunile psihopedagogice în vederea eficientizării activităţilor desfăşurate.

 

Art.59.Cadrele didactice trebuie să elaboreze planificările, proiectarea unităţilor de învăţare pentrufiecare săptămână, sa realizeze pregatirea activitatii; cadrele debutante şi cele nou venite în unitatea trebuie să elaboreze zilnic schiţe de activitate

 

Art.60.Cadrele didactice au obligaţia de a completa corect şi la timp toate documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, condica, registru matricol, foi matricole ).

 

Art.61.Cadrele didactice au obligaţia de a desfăşura activitatea ca şi cadru didactic de serviciu după o planificare stabilită având obligaţia de a scrie condica pentru activităţi şcolare şi extraşcolare.

 

Art.62.Cadrele didactice trebuie să utilizeze la maximum de eficacitate baza materială în scopuldesfăşurării activităţilor instructiv-educative.

 

Art.63.Educatoarele si supraveghetoarea au obligatia de a ajuta copiii să se schimbe de haine şiîncălţăminte atunci când aceştia sosesc în unitate, pleacă din unitate, înainte de programul de somn,

 

înainte de ora de educaţie fizică şi ori de câte ori este nevoie.

 

Art.64.Educatoarele şi supraveghetoarea au obligaţia de a supraveghea copiii în timpul programului de somn.

 

Art.65.Cadrele didactice sunt responsabile de calitatea actului didactic, de însuşirea cunoştinţelor şi de aspectul educaţional ce duce la modelarea comportamentului şi dezvoltarea armonioasă a copilului.

 

Art.66.Cadrele didactice au obligaţia de a respecta programa şcolară recomandată şi avizată de

 

MECTS, activitatea la clasă desfăşurându-se conform planificărilor

 

Art.67.Cadrele didactice au obligaţia de a întocmi câte un portofoliu personal fiecărui copil din clasă / grupă, care să cuprindă fişele şi lucrările din timpul anului. Acestea vor fi discutate pe parcursul anului şcolar împreună cu părinţii copiilor, la şedinţele periodice, la consultațiile individuale și/sau ori de câte ori părinţii solicită acest lucru.

Art.68.La sfârşitul fiecărui an şcolar cadrele didactice au obligaţia de a întocmi şi înmâna câte o fişăpsiho-pedagogică fiecărui copil (grupa pregatitoare; clasa a IV-a).

 

Art.69.Cadrele didactice sunt obligate să întocmească periodic o evaluare pentru fiecare copil în parte şi să comunice părinţilor concluziile în cadrul consultatiilor individuale din timpul anului, sau ori de câte ori părinţii solicită acest lucru.

 

Art.70.Cadrele didactice şi supraveghetoarele sunt responsabile de păstrarea în ordine şi în bunecondiţii, nedeterioarate, a materialelor didactice.

 

Art.71. Învățătorul are obligația de a întocmi și respecta planificarea calendaristică, proiectareaunităților de învățare, mapa de evaluare, planificarea activităților extracurriculare, fișele de observare psiho-pedagogică a elevilor, planificarea ședințelor cu părinții. Tema fiecărei lecții se consemnează în condică zilnic, la venirea în școală.

 

Art.72.Învățătorul de la clasă are obligativitatea anunțării părinților în legătură cu orice schimbare care intervine în comportamentul elevului, precum și modificările de program.

 

Art. 73. Învățătorul are datoria de a preda le secretariat planificarea consultatiilor și a ședințelor cu

 

părinții.

 

Art.74. Învățătorul are obligația de a solicita testele semnate de părinți în maximum o săptămână. Încaz contrar, învățătorul trebuie să aducă la cunoștință părinților rezultatele acestora.

 

Art.75.Învățătoarele clasei (atât cele din programul de dimineață, cât și de după – amiază) au obligația de a organiza consultații cu părinții (cel puțin 1 pe semestru), ședințe cu părinţii(3 / an) și lectorate cu părinţii( 2 pe an ).

 

Art.76.Toate cadrele didactice au obligaţia de a adapta demersul didactic ţinând cont de particularităţile individuale ale elevilor.

 

Art.77.Învățătorul coordonator al programului after-school are obligația de a îndruma elevii în rezolvarea temelor pentru acasă, consolidarea cunoștințelor si corectarea temelor.

 

Art.78.Toate cadrele didactice au obligatia de a participa la cercurile metodice pe nivel ( claselepregatitoare si clasele I; clasele a II-a, a III-a si a IV-a.)

 

Art.79. Toate cadrele didactice trebuie să respecte graficul serviciului pe școală.

 

Art.80.Toate cadrele didactice trebuie să supravegheze elevii în timpul pauzelor, inclusiv la grupurile sanitare.

Art.81. Toate cadrele didactice trebuie să supravegheze atent comportamentul și vocabularul elevilor

 

Art.82 În unitate se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală alcadrelor didactice, prin care elevii sunt supravegheați și pe parcursul pauzelor.

 

Art.83. Fiecare învățătoare din programul after-school are grijă de copiii clasei sale la vestiar dupăfinalizarea cursurilor, până la ora 17.15. Învățătorul de serviciu din programul after-school este răspunzător de toți copiii din şcoală care rămân, între orele 17.00 – 18.00 (supraveghere vestiare).

 

Art.84. In cazul unor incidente pe parcursul zilei , parintii vor fi anuntati imediat de catre cadrul didactic de la clasa.

 

Art.85. Elevii care pleacă acasă cu microbuzul scolii (la ora 17.00) vor aștepta pe hol, la vestiar,supravegheați de învățătorul de serviciu.

 

Art.86. Elevii vor ieși afară, cel puțin 15 minute pe zi, ținând cont de condițiile meteo.

 

Art.87 Psihopedagogul asigură informarea , asistența psihologică și psihopedagogică a preșcolarilor/școlarilor și părinților acestora, din unitate.

 

Art.88 Copiii vor fi evaluați individual, la cererea cadrului didactic de la clasă/grupă, numai după cepărintele și-a dat acordul scris în acest sens.

 

Art.89. Psihopedagogul asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea factorilor care determină tulburări comportamentale, componente de risc sau discomfort psihic.

 

Art.90. Psihopedagogul administrează instrumente de evaluare specifice problematicii ridicate de copil la solicitarea părintelui.

 

Art.91.Profesorii coordonatori de cercuri vor prezenta directorului şi părinţilor, la începutul fiecăruisemestru planificarea calendaristica,iar la sfârşitul fiecărui semestru note informative cu privire la activităţile desfăşurate.

 

Art.92. Profesorii coordonatori de cercuri și alte activități extracurriculare trebuie să respecte programul de lucru și particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.

 

Art.93.. Profesorii de cercuri trebuie să anunțe profesorul de la clasa și directorul în cazul eventualelor schimbări de program.

Art.94..Profesorii de cercuri raspund de securitatea copiilor pe toata durata activitatii, ei preiau copiii din sala de clasa , îi insotesc pana la intrarea in clasa la sfarsitul cercului si informeaza profesorul de la clasa sau dupa caz profesorul de serviciu in legatura cu eventuale incidente aparute in timpul activitatii.

 

Art.95.Profesorii care desfăşoară activităţile opţionale şi cercurile educaţionale se subordoneazăangajatorului care le stabileşte programul şi directorului; au obligaţia de a întocmi programe avizate de ISJ/director şi de a realiza o mapă care să conţină planificarea activităţilor, suport de curs.

 

Personalul nedidactic

Art. 96 Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.

 

Art. 97 Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se

 

face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

 

Art. 98 Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.

 

Art   99    Programul      personalului     nedidactic    se     stabileşte     de    către     administratorul     de

 

patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

 

Art 100 Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

 

Art. 101 (1 ) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.

 

(2) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor,   de    verificarea     periodică     a     elementelor     bazei      materiale     a     unităţii     de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

 

Evaluarea personalului din unitate

Art. 102 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare.

 

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.

 

Art. 103 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.

 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitate

 

Art. 104 Personalul didactic răspunde disciplinar conform  Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 105 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

V.ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE

 

V. 1. Consiliul Profesoral

 

Art. 106 (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

 

(2)      Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

 

(3)       Cadrele  didactice  au  dreptul  să  participe  la  toate  şedinţele  Consiliilor  profesorale  din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

 

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

 

(5)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

 

(6)Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

 

(7)La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.

 

(8)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

 

(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

 

(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

 

Art.107 Atribuţii:

 

(a)      analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ;

 

(b)     alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului didactic;

 

(c)      dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii;

 

(d)     dezbate  şi  aprobă  rapoartele  de  activitate,  programele  semestriale,  planul  anual  de

activitate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

 

(e)      aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de

 

învăţământ;

 

(f)       validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare

 

învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

 

(g)      hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

 

(h)   propune    acordarea     recompenselor     pentru    elevi    şi     pentru    personalul     salariat     al

 

unităţii   de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

 

(i)        validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic si milita-, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine‖, pentru elevii din învăţământul primar;

 

(j)        validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de administraţie;

 

(k)      validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

 

 

 

(l)       propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

 

(m)   dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

 

(n)     dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a inspectoratelor şcolare sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

 

(o)     dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ; propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;

 

(p)     alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;

 

(q)     îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în

vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;

 

(r)    propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

 

Art. 108 Documentele consiliului profesoral sunt:

 

a)       tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

 

b)      convocatoare ale consiliului profesoral;

 

c)       registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

 

 

V.2. Consiliul clasei

 

Art. 109 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar.Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.

 

 

Art. 110 (1) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele

 

obiective:

 

(a)      armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;

 

(b)      evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

 

(c)      coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;

 

(d)     stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de

 

învăţare;

 

(e)      organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.

 

(2)     Atribuţii:

 

(a)   analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 

(b)                                                                                                                                                                                       stabileşte               măsuri  de                                                                                                                                                                                             asistenţă                                                                                                                                                                                             educaţională,      atât                                                                                                                                                                                             pentru     elevii     cu                                                                                                                                                                                             probleme               de

învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

 

(c)   stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea calificativelor „suficient‖ şi „insuficient‖, pentru învăţământul primar;

 

(d)     propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

 

(e)      participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

 

(f)      analizează  abaterile  disciplinare  și  propune  învăţătorului/institutorului/profesorului

 

pentru învăţământul primar, din

proprie iniţiativă  sau  la  solicitarea  directorului  ori

a  consiliului  profesoral,  după

caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în

 

conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

Art. 111 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

 

(3) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit

 

în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.

 

Art. 112 Documentele tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

 

a)      convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

 

b)      registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.Catedrele/ Comisiile Metodice

 

 

Art.113. (1) În cadrul Școlii Primare ‖Petre Ispirescu‖, comisiile metodice se constituie pe specialități: educatoare / profesor pentru învăţământul preşcolar, învățătoare/ profesor pentru învăţământul primar (clasa pregătitoare-clasa a IV-a) și catedrele de limbi străine,ed.fizică și religie.

 

( 2)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv

responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.

 

( 3)Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice,

 

şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

 

Art. 114 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

 

a)      stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;

 

b)      elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;

 

c)            elaborează  programe  de  activităţi  semestriale  şi  anuale,  menite  să  conducă  la

 

atingerea    obiectivelor     educaţionale    asumate     şi    la    progresul     şcolar    al    elevilor.

 

 

 

d)   consiliază      cadrele     didactice     debutante,     în     procesul      de     elaborare     a      proiectării

 

didactice  şi  a planificărilor semestriale;

 

e)      elaborează instrumente de evaluare şi notare;

 

f)       analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

 

g)      monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;

 

h)      planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;

 

i)        organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;

 

j)        organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

 

k)      implementează standardele de calitate specifice;

 

l)        realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.

 

Art. 115 Atribuţiile şefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 

a)      organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul

catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei);

 

 

b)      stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;

 

c)      evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

 

d)     propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;

 

e)      răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;

 

f)       are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia;

 

g)      efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;

 

h)      elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;

 

i)        îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

 

 

 

 

 

 

VI.Responsabilități ale personalului didactic din unitatea de învățământ

 

 

VI.1.Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

 

 

Art.  116  (1)  Coordonatorul  pentru  proiecte  şi

programe  educative  şcolare  şi  extraşcolare,

este,  de regulă,  un  cadru  didactic  titular,  ales

de  consiliul  profesoral  şi  aprobat  de  către

Consiliul  de Administraţie.

 

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi

extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

 

 

 

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală.

 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.

 

Art. 117 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 

a)      coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;

 

b)      avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;

 

c)      elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.

 

d)     elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;

 

e)      identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor,

 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari

 

şi secundari ai educaţiei;

 

f)       analizează,  semestrial,  împreună  cu  alte  comisii  existente  la  nivelul  unităţii  de

 

învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;

 

g)      prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;

 

h)      diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;

i)     facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

 

j)     elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative;

 

k)      propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;

 

l)        îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;

 

m)    facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

 

Art.  118  Portofoliul  coordonatorului  pentru     proiecte    şi    programe    educative   şcolare   şi

 

extraşcolare conţine:

 

a)      oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;

 

b)      planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;

 

c)      planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;

 

d)     programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

 

e)      programe educative de prevenţie şi intervenţie;

 

f)       modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;

 

g)      măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;

 

h)      rapoarte de activitate semestriale si anuale;

 

Art. 119 (1) Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

 

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

 

 

 

 

VI.2.Comisiile din unitate

 

Art. 120. (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza urmatoarele comisii:

 

 1. cu caracter permanent;

 

 1. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

 

a)  Comisia pentru curriculum;

 

b)  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii;

 

c)  Comisia pentru perfectionare si formare continua;

 

d)   Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;

 

e)  Comisia pentru controlul managerial intern;

 

 

f)    Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii;

 

g)   Comisia pentru programe si proiecte educative

 

(3)   Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar, comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la nivelul unitatii de invatamant.

 

(4)   Comisiile cu caracter temporar si ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de invatamant, prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant.

 

Art.121 Fiecare unitate de invatamant isi elaboreaza proceduri, privind functionarea comisiilor in functie de nevoile proprii.

 

 

 

 

 

Alte comisii din unitate

 

 

 

 

Art. 122 (1) La nivelul unităţii se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile, menţionate în anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

 

(2) Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de administraţie poate hotărî constituirea unor comisii temporare.Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

 

 

 

 

 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii

 

 

 

 

Art.123 . (1) M.E.N. adoptă standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum si metodologia de asigurare a calităţii în învăţământ.

 

(2) În baza metodologiei elaborate de M.E.N., Școala Primară ‖Petre Ispirescu‖ elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii.

 

Art. 124. (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată un coordonator desemnat de director.

 

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii cuprinde

 

a)  cadre didactice;

 

b)  reprezentanţi ai părinţilor ;

 

c)  reprezentanţi ai Consiliului Local.

 

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director în unitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

 

(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

 

a)   elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de evaluare și asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unității, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

b)   elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitate, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea sș calitatea învăţământului din unitatea de

 

învățământ.

 

Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la

 

dispoziţia evaluatorului extern;

 

c)  elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 

d)  cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii și organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

 

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învățământ.

 

 

 

 

 

VII Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

 

 

 

VII.1 Compartimentul secretariat:

 

 

 

 

Art. 125 Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului.

 

Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

 

Art. 126 Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:

 

a)        asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;

 

b)        întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;

 

c)        întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;

 

d)       înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea

 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor,         în       baza       hotărârilor       consiliului       de       administraţie.

 

 

 

 

e)        rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului;

 

f)         completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;

g)        procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar‖, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

 

h)        păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale;

 

i)          întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;

 

j)          asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;

 

k)        întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;

 

l)          întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;

 

m)      gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

 

n)        întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;

 

 • o)        păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;

 

p)        rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite

 

în sarcina sa.

 

 

 

 

 

VII.2.Serviciul financiar

 

Organizare si responsabilitati

 

Art. 127. (1) Serviciul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul unitatii de invatamant in care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, evidenta contabila, intocmirea si transmiterea situatiilor financiare, precum si orice alte activitati cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor, prevazute de legislatia in vigoare, de contractele colective de munca aplicabile, de regulamentul de organizare si functionare al unitatii si de regulamentul intern.

 

Serviciul financiar cuprinde, dupa caz, administratorul financiar, precum si ceilalti angajati asimilati functiei prevazute de legislatia in vigoare, denumit generic „contabil”.

 

Serviciul financiar este subordonat directorului unitatii de invatamant.

 

Art. 128. Serviciul financiar are urmatoarele atributii:

 

a)  desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant;

 

b)    gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie;

 

c)   intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile;

 

d)  informarea periodica a consiliului de administratie cu privire la executia bugetara;

 

e)  organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;

 

f)  consemnarea in documente justificative a oricarei operatiuni care afecteaza patrimoniul unitatii de invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a documentelor;

 

g)  intocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciul secretariat;

 

h)   valorifica rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar;

 

i)  intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar;

j)    indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti;

 

k)  implementarea procedurilor de contabilitate;

 

l)      avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului de administratie, prin care se angajeaza fondurile unitatii;

 

m)  asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim special;

 

n)     intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legale in materie;

 

 • o)   orice alte atributii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

 

Management financiar

 

Art. 129. (1) Intreaga activitate financiara a unitatilor de invatamant se organizeaza si se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

Activitatea financiara a unitatii de invatamant se desfasoara pe baza bugetului propriu.

 

Raspunde de organizarea activitatii financiare si de incadrarea in bugetul aprobat.

 

Art. 130 Pe baza bugetului aprobat, directorul si consiliul de administratie actualizeaza programulanual de achizitii publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun pentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.

 

Art.131 (1) Este interzisa angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurata sursa de finantare.

 

(2) Resursele extrabugetare ale unitatii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotararii consiliului de administratie.

 

Compartimentul administrativ

 

Art. 132 Atribuții:

 

a) realizarea reparatiilor, care sunt in sarcina unitatii, si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire a unitatii de invatamant;

intretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

 

realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de invatamant;

 

receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul compartimentului;

 

f) inregistrarea modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune si prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar;

 

evidenta consumului de materiale;

 

punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant privind sanatatea si securitatea in munca, situatiile de urgenta si P.S.I.;

 

intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor;

 

j) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

 

Management administrativ

 

Art. 133. Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilorfinanciare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unitatilor de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

 

Art. 134. (1) Inventarierea bunurilor unitatii de invatamant se realizeaza de catre comisia deinventariere, numita prin decizia directorului.

 

(2) Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director, la propunerea administratorului de patrimoniu, in baza solicitarii compartimentelor functionale.

 

Art. 135. (1) Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant de stat sunt administrate de catre consiliul de administratie.

 

(2) Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant particular sunt supuse regimului juridic al proprietatii private.

 

Art. 136. Bunurile, care sunt temporar disponibile si care sunt in proprietatea sau administrareaunitatii de invatamant, pot fi inchiriate in baza hotararii consiliului de administratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.5. Medicul și asistenta medicală

 

 

 

 

Art.137. (1)Unitatea are angajat un medic de medicină generală si două asistente medicale în condiţiile stipulate în contractul încheiat între părţi, care au urmatorul program:

 

Medicul –luni-miercuri 8.00-10.00

 

Asistenta- luni pana vineri 8.00-16.00

 

(3)Asistenta efectueaza in fiecare dimineata controlul copiilor prezenti iar in cazul în care un copil prezintă simptomele unei boli acesta va fi izolat până la venirea părinţilor.

 

(4)Asistenta va realiza calculul caloric de doua ori pe an in functie de normativele DSP.

 

(5)Asistenta si medicul controleaza zilnic starea de sanatate din blocul alimentar.

 

(6)    Medicul este responsabil de stabilirea normelor calorice, avizarea meniului şi supravegherea respectării acestora

 

(7)    Ȋn fiecare dimineaţă de luni, miercuri medicul efectuează triajul epidemiologic în cabinetul medical, pentru copii şi personal, hotărând, după caz, necesitatea întreruperii temporare a activităţii

 

celor bolnavi în unitate

 

VII.6. Bucătăresele

 

 

Art.138 ( 1)Bucătăresele are obligaţia de a prepara hrana în condiţii optime igienico-sanitare,respectând regimul igieno-dietetic şi normele calorice pentru fiecare copil, stabilite de medicul unităţii şi supervizate de DSV

 

(2)Bucătăresele este responsabilă de menţinerea ordinii şi curăţeniei în bucătărie, de spălarea şi dezinfectarea veselei şi a tacâmurilor, de aşezarea şi debarasarea meselor

 

(3) Ȋn bucătărie spălarea şi dezinfectarea pereţilor şi a pardoselii se va face zilnic, iar cea a mobilei şi a ustensilelor ori de câte ori este nevoie.

(4) Bucătaresele are obligaţia de a întocmi şi păstra lista cu necesarul produselor alimentare folosite la prepararea meniului zilnic şi de a întocmi periodic inventarul acestora

 

(5)Bucătăresele are obligaţia de a deţine un caiet cu reţete (reţetar) folosite la întocmirea meniului prestabilit, şi care să fie respectate întocmai

 

(6)Ȋn fiecare zi de vineri se va afişa la loc vizibil meniul complet pentru săptămâna următoare.

 

 

VII.6. Îngrijitoarea

 

 

Art 139(1) Ȋngrijitoarele sunt responsabile de efectuarea şi menţinerea curăţeniei în unitate(2)Ȋngrijitoarele sunt responsabile de ordinea şi curăţenia în dormitoare, de schimbarea, spălarea şi călcarea aşternuturilor şi a prosoapelor de bucătărie

 

(3)Lenjeria de pat va fi schimbată şi spălată la un interval de 7 zile sau ori de câte ori este nevoie. (4)Saltelele vor fi protejate cu material impermeabil.

 

(5)Este interzisă reutilizarea soluţiilor dezinfectante precum şi a apei pentru spălat pardoselile. (6)Ȋngrijitoarele vor avea grijă ca toate suprafeţele să fie în permanenţă curate, băile, toaletele şi chiuvetele să fie curate şi dezinfectate după fiecare folosire, pardoselile şi scările să fie curate şi uscate pentru a preveni alunecarea

 

(7)Ȋngrijitoarele au obligaţia de a asigura şi menţine curăţenia în curtea şi anexele unităţii (8)După fiecare masă, suprafeţele meselor vor fi spălate şi dezinfectate.

 

(9)Atât îngrijitoarele cât şi bucătăreasa vor purta echipament adecvat.

 

 

 

VII.8. Șoferul

 

Art.140 (1)Asigură zilnic transportul copiilor

 

(2)Ȋntocmeşte zilnic foaia de parcurs în care trece fiecare cursa făcută

 

(3) Asigură buna exploatare a maşinii

 

(4)Are o conduita corespunzatoare sistemului educativ.

 

(5)Nu este admis fumatul in interiorul microbuzului.

 

 

 

 

 

VIII.Biblioteca școlară

 

Art. 141 În unitate se organizează şi funcţionează biblioteca pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

Art. 142 Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.

 

Art.143 Bibliotecarul şcolar se subordonează directorului unităţii de învăţământ.

 

Art. 144 În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit alelevilor şi al cadrelor didactice la biblioteca școlară .

 

 

 

 

IX. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar

 

Preșcolarii/Elevii

 

Art.145 .În școală se pot înscrie toți copiii, în limita locurilor disponibile, în condițiile prevăzute denormativele Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean, precum și în condițiile respectării prezentului Regulament.

 

Art.146. La inscriere elevii care nu provin din unitate sustin un interviu in fata unei comisii formată din director, psihopedagog și învățătorul clasei.

 

Art. 147 (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

(2)   În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar.

(3)   În situaţia solicitării de retragere menţionate la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii, tutorii sau susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.

 

(4)   Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alineatul (3), se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

 

Art. 148 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prinparticiparea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

 

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.

 

Art. 149 (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

 

(2)     Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

 

(3)     În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

 

(4)     Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

 

(5)       În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale

 

părintelui,     tutorelui    sau     susținătorului     legal     al    elevului     sau     ale     elevului     major,     adresate

 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unitatii.

(6)     Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

 

(7)     Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

 

 

 

( 8) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

 

Art.150.Elevii au dreptul să participe la toate activitățile organizate de unitatea de învățământ și sunt obligați să prezinte părinților mapa de evaluare și caietele de lucru pentru a fi vizate cel puțin o dată pe săptămână.

 

Art.151.Elevii pot beneficia de premii în funcție de rezultatele la concursurile școlare.

 

Art.152. Elevii au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlare, să respecte programulzilnic, fiind prezenti cu cel putin un sfert de ora inaintea inceperii orelor de curs. Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către învățător, care consemnează în catalog absențele.

 

Art.153. Toate adeverințele medicale care motivează absențele vor fi păstrate într-un plic atașatcatalogului clasei.

 

Art.154. Elevii au obligația să poarte uniforma specifică școlii, zilnic tricou tip polo alb brodat cu sigla unității sau cămașă albă la care se adaugă cravata specifică unității și fustă/pantalon blug clasic , lungimea fustei fiind de minim o palmă deasupra genunchiului.

 

Art.155. Elevii care nu poartă uniforma școlară și încălțămintea de interior vor primi înștiințare

 

scrisă.

 

Art.156. Elevii trebuie să circule în deplină ordine în școală, să păstreze curățenia, să aibă o atitudinerespectuoasă față de întreg personalul școlii.

 

Art.157.(1) Elevii  trebuie să se respecte unul pe celălalt, să nu se insulte, să nu se lovească și să nu-

 

și deterioreze lucrurile personale, să folosească un limbaj corespunzător unei instituții de învățământ.

 

(2) Se interzice perturbarea sub orice formă a bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ.

Art.158. La plecarea din școală elevii pot fi preluați numai de aparținătorii legali, sau de către unîmputernicit al acestora, pe care părintele trebuie să-l anunțe în prealabil. Personalul Școlii își asumă responsabilitatea pentru siguranța copiilor până în momentul preluării acestora de către apartinatorul legal ( maxim ora 17.00).

 

Art.159. Nu va fi lăsat în Școală pe perioada vacanțelor, nici un obiect personal.

 

Art.160. Găsirea unui obiect va fi anunțată imediat învățătorului.

 

Art.161. Elevii trebuie să se deplaseze cu atenție sporită pe scări, ținându-se de balustradă.

 

Art.162.Se interzice elevilor umblatul la prize sau alte aparate electrice, la ferestre, cățăratul peșpaliere în afara orelor de educație fizică și deteriorarea bunurilor Școlii (mobilier, materiale didactice, documente școlare).

 

Art. 163. Se interzice accesul elevilor în școală, în excursii, în microbuz cu mijloace de comunicare cu acces la internet (telefoane mobile, tablete, ceas); se poate contacta copilul prin intermediul telefonului mobil al cadrului didactic sau telefonul fix al școlii. Este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.

 

Art.164. Se interzice accesul copiilor în școală cu bijuterii, unghii date cu ojă și machiaj.

 

Art.165 Se interzice aducerea de acasă a altor produse alimentare, excepție facând elevii alergici saucei cu regim alimentar.

 

Art.166.În cazul pierderii, distrugerii sau folosirii necorespunzătoare a bunurilor școlii, acestea vor fiînlocuite de către părinți sau vor fi suportate costurile reparației.

 

Art.167. Preşcolarii trebuie să participe activ la toate activităţile instructiv-educative şcolare şiextraşcolare desfăşurate de grădiniţă

 

Art.168.Copiii nu au voie să vină în clasă cu jucării aduse de acasă (existând riscul deteriorării lor),decât dacă sunt cerute de către educatoare; copiii răspund de jucăriile proprii.

 

Art.169. Copiii nu trebuie să poarte brăţări sau lănţişoare, în cazul pierderii lor, sunt răspunzători.

 

Art.170. Copiii trebuie să vorbească/ vor fi învăţaţi să vorbească şi să se comporte civilizat în grădiniţă şi în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare

 

Art.171. Copiii beneficiază de susţinerea şi consilierea unui psiholog şi a unui logoped.

Art.172.Fiecare preşcolar va avea un rucsac (săculeţ) inscripţionat cu numele copilului, cu haine deschimb, încălţăminte de interior, prosop inscripţionat cu numele copilului, periuţă de dinţi, pijamale şi echipament sportiv.

 

Art.173.La sosirea în grădiniţă, copiii îşi vor schimba încălţămintea cu cea de interior

 

Art.174.Ȋnaintea fiecărei mese, în mod obligatoriu, copiii se vor spăla pe mâini

 

Art.175.După masa de prânz, toţi copiii se vor spăla pe dinţi şi se vor îmbrăca în pijamale şi vorrămâne pe pat, în linişte, pe parcursul programului de somn, dacă nu dorm.

 

Art.176.Pentru asigurarea unui mediu optim şi a condiţiilor de igienă în sala de mese, copiii trebuie să se spele pe mâini înainte de fiecare masă şi să fie aşezaţi în ordine la masă de către educatoare şi supraveghetoare, iar la nevoie, copiii să fie ajutaţi să mănânce; servirea mesei se va desfăşura în linişte.

 

Art.177. Este interzis accesul pe rampă și cățăratul pe gard.

 

Art. 178(1) Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

 

(2)   Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al preşcolarilor şi a elevilor.

 

(3)   Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea preşcolarilor şi a elevilor.

 

(4)   Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.

 

Art. 179 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicareacorectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

 

(2)    Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi

 

exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.

 

Art. 180 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.

 

(2)   Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.

(3)   În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

 

(4)   Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.

 

(5)   Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

 

(6)   În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată.

 

(7)   În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

 

(8)   Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.

 

(9)   În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

 

(2)    La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.

 

Art.181 Beneficiarii primari ai educaţiei au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

 

Art. 182 (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinutădecentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.

 

(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:

 

a)      prezentul Regulament;

 

b)      regulile de circulaţie;

 

c)      normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

 

d)     normele de protecţie civilă;

e)    normele de protecţie a mediului.

 

Art. 183 Elevilor le este interzis:

 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;

 

b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independenta, suveranitatea, unitatea și integritatea nationala a țării, care cultiva violenta, intoleranta sau care lezeaza imaginea publica a unei persoane;

 

c)            sa blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

 

d) să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice și sa participe la jocuri de noroc;

 

e)                  să introducă și/sau să facă uz in perimetrul unitatii de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihica a elevilor și a personalului unitatii de învățământ. Elevii nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din unitatea de învatamant, în conformitate cu prevederile legale;

 

f)                   să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în

 

incinta unității;

 

g)                  să utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor §i al concursurilor; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta;

 

h)                  sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta;

 

i)                    sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste violenta in limbaj și în comportament fata de colegi și față de personalul unitatii de invatamant;

 

j)  să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitatea de învățămant și in afara ei;

 

k)  să părăsească perimetrul unitatii de învatamant in timpul programului școlar

 

1) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar;

 

m) să invite/ faciliteze intrarea în școală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii .

 

Art. 184 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didacticepentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

(3) Copiii care utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport

 

 

 

 

 

 

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei

 

 

Art. 185 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting princomportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 

a)      evidenţiere în faţa colegilor clasei;

 

b)      evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 

c)      comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

 

d)     premii, diplome, medalii;

 

Art.186 (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.

 

( 2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.

 

(3) Diplomele se pot acorda:

 

(a)    pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul ―Foarte bine‖ la disciplina/modulul respectivă/respectiv;

 

(b)    pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

 

Art. 187 (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

 

(2)               Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :

 

a)      observaţia

 

b)      mustrare scrisă;

 

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

Art.188 Toate sancțiunile se comunică individual, în scris atât elevilor cât și părinților, tutorilor saususținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

 

Art. 189 Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea acestuia, care să urmarească remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplică de către învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamantul primar sau de catre directorul unitatii de invatamant.

 

Art. 190 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de cătreînvăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.

 

(2)   Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

(3)   Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.

 

(4)   Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.

 

(5)   Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.

 

(6)   Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

 

Art. 191 (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii deînvăţământ sunt obligaţi prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 

(2)În  cazul  în  care  vinovatul  nu  se  cunoaşte,  răspunderea  materială  devine  colectivă,  revenind

 

întregii clase/claselor.

X.Activitatea educativă extrașcolară

 

Art. 192 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu dedezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

 

Art. 193 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitate se desfăşoară în afara orelor de curs.

 

(2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

 

Art. 194 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. Unitatea organizează cercuri opționale care se prezintă părinților la prima ședință.

 

(2)Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

 

(3)Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/ clase de antepreşcolar/preşcolari/elevi, de către /educatoare/învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

 

Art.195 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.

 

Art.196 Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi aaltor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

Art.197 Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie alunităţii de învăţământ.

 

Art. 198 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:

 

(a)               gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;

 

(b)              gradul de responsabilizarea şi integrare socială;

 

(c)               adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;

(d)              gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

Art.199 (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Art.200Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.

 

Art.201 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii deînvăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.

 

Art.202 Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

 

 

 

 

 

 

XI. Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

 

 

XI.1. Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

 

Art. 203 Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.

 

Art. 204 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

 

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

 

Art. 205 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

 

(2)               Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:

 

a)      ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;

 

b)      fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;

 

 

c)      stimularea preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;

 

d)     stimularea pregătirii preşcolarilor/elevilor capabili de performanţă înaltă.

 

(3)               La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 206 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţilepsihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

 

a)      chestionări orale;

 

b)      lucrări scrise;

 

c)      experimente şi activităţi practice;

 

d)     referate şi proiecte;

 

e)      interviuri;

 

f)       portofolii;

 

g)      probe practice;

 

h)      alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.

 

(2)   În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

 

Art. 207 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelordidactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

 

Art. 208 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 

a)    aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului –preşcolar şi clasa pregătitoare,

 

b)   calificative – în clasele I-IV

 

c)      (2)Rezultatele  evaluării  se  consemnează  în  catalog,  cu  cerneală  albastră,  sub  forma:

 

„Calificativul/data, cu excepţia celor de la nivelul preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

 

Art. 209 (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.

 

(2)               Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

 

Art. 210 (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.

 

(2)               La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

 

(3)               La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art. 211 (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de

 

studiu.

 

(2)               Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

 

(3)               Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

 

a)      progresul sau regresul performanţei elevului;

 

b)      raportul efort-performanţă realizată;

 

c)      creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;

 

d)     realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

 

Art. 212 (1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemneazăîn catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.

 

Art. 213 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi

 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în

 

semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

 

(2)               Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul şcolar .. „, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.

 

(3)               Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.

 

(4)               Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi

 

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc

 

Art. 214 (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fărădisciplina religie.

 

 

 

 

 

(2)               În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

 

(3)               Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.

 

Art. 215 Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină destudiu/modul cel puţin calificativul „Suficient”, iar la purtare, calificativul „Suficient”.

 

 

XII. Partenerii educaționali

 

 

 

XII.1.Părinții

 

Art.216.Părinții semnează un contract prin care se angajează să respecte exigențele Școlii și sărealizeze un parteneriat responsabil cu Școala și personalul Școlii.

 

Art.217.Părinții trebuie să completeze corect toate datele solicitate în fișa de înscriere și să prezintetoate documentele necesare înscrierii.

 

Art.218. Este interzis accesul părinților în scoală, în timpul programului de studiu.

 

Art.219.Se interzice preluarea elevilor în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor de urgență.

 

Art.220.Se interzice contactarea cadrelor didactice în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor deurgență. Pentru intrebari legate de evolutia copilului se programeaza o consultatie , pentru intrebari legate de program sau organizarea activitatii se poate contacta cadrul didactic dupa program , dar pana la orele 20.

 

Art. 221 Este interzisă înregistrarea audio/video a activităților didactice, ședințelor cu părinții,consultațiilor, convorbirilor telefonice precum și fotografierea în cadrul unității.

 

Art.222.Trebuie adusă la cunoștința învățătorului și conducerii Școlii orice nelămurire cu priviredesfășurarea actului educațional.

 

Art.223.Părinții trebuie să colaboreze și să sprijine Școala în toate activitățile desfășurate pentruformarea și dezvoltarea deplină a personalității copiilor.

Art.224.Fiecare părinte este obligat să participe la consultațiile cu parintii , conform planificării.

 

Art.225.Părinții trebuie să urmărească permanent evoluția elevilor (frecvența, punctualitatea,comportamentul verbal și non verbal, îndeplinirea sarcinilor, ținuta, situația la învățătură, anturajul, organizarea și folosirea timpului liber, accesarea Internetului).

 

Art.226.Părinții au obligația să verifice periodic testele și carnetul de note. Acestea trebuie prezentatînvățătorului, după fiecare semnare.

 

Art.227. Părinții au obligația de a controla și semna mapa de evaluare și caietele de lucru cel puțin odată pe săptămână la toate disciplinele de studiu.

 

Art.228.(1) Părinţii trebuie să păstreze o legătură permanentă cu cadrele didactice, participând la toate şedinţele, consultaţiile individuale pentru aflarea nivelului de dezvoltare al copilului.

 

(2) Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului in care este implicat propriul copil se face prin discutii amiabile cu educatoarea/invatatorul/institutorulprofesorulprescolar/primar. Parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorele/sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei.

 

Art.229. La clasa a IV-a , în prima ședință cu părinții se ia în discuție orientarea elevilor către ciclul

 

gimnazial.

 

Art.230. Părinții își pot exprima opinia în legătură cu procesul instructiv-educativ prin completarea unor chestionare aplicate la clasă.

 

Art.231.Parintii au obligatia de a informa invatatoarele despre eventualele modificari de comportament .

 

Art232. Nu trebuie să constituie prilej de conflict între părinți orice neînțelegere între elevi. Elevul,respectiv părintele are responsabilitatea de a aduce la cunoștința cadrului didactic problema . Părinţii trebuie să respecte programul unităţii stabilit în contract 8.00 – 17.00/18.00

 

Art.233.Părinţii si elevii trebuie să respecte unitatea, reprezentanţii acestuia, şi deciziile luate decadrele didactice.

 

Art.234. Părinţii trebuie să respecte deciziile luate de cadrele didactice în privinţa recompenselor şi apedepselor conform prezentului regulament.

Art.235.Ȋn vederea asigurării normelor igienico-sanitare şi a bunei desfăşurări a actului educaţional,accesul părinţilor în dormitoare şi sălile de clasă nu este permis, exceptând cazurile speciale (serbări, spectacole, activităţi deschise, şedinţe), având obligaţia de a purta încălţăminte de interior

 

Art. 236 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informatperiodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.

 

Art. 237 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:

 

a)      a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;

 

b)      desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

 

c)      depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

 

d)     participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.

 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

 

Art. 238 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

 

(2)               Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.

 

(3)               Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

 

(4)               Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În

cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

 

Art. 239 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi apersonalului unităţii de învăţământ.

 

Art. 240 Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şifuncţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor

 

Art.241. Școala își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractele cu acei părinți care aduc prejudicii grave de imagine, morale și financiare unității, precum și cu cei care oferă sume bănești personalului angajat în schimbul unor servicii.

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.2. Comitetul de părinți al clasei/ grupei

 

Art. 242 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează

 

comitetul de părinţi.

 

(2)               Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

 

(3)               Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

 

(4)               Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.

 

(5)               Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

 

Art. 243 Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

a)      sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;

 

b)      sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;

 

c)      atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

 

d)     sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;

 

e)      se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;

 

Art. 244 Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

 

(2)               Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

 

(3)               Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.

 

 

 

 

XII.3.Consiliul reprezentativ al părinţilor

 

 

 

 

Art.  245  (1)  La  nivelul  fiecărei  unităţi  de  învăţământ  funcţionează  consiliul  reprezentativ  al

 

părinţilor.

 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

Art. 246 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

(2)               Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

 

(3)               Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ .

 

(4)               Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

 

(5)               Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.

 

(6)               Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.

 

Art. 247 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 

a)      propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

 

b)      sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

 

c)      susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

 

d)     promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;

 

e)      se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

 

f)       susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

 

g)      susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;

h)      colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţii

 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au

 

nevoie de ocrotire;

 

i)        sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

 

j)        susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

 

k)      propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

 

l)        se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;

 

m)    sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

 

n)      are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în internate şi în cantine;

 

 • o)      susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală‖.

 

Art. 248 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor a unităţii de învăţământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 

a)      modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

 

b)      acordarea de premii şi de burse elevilor;

 

c)      sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

 

d)     acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

 

e)      alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

 

 

 

 

CAPITOLUL XIII

 

Dispoziții finale

 

 

 

Art.249 .Prezentul Regulament a fost dezbătut în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de

 

administrație.

 

Art.250 Respectarea prevederilor acestui Regulament este obligatorie pentru personalul didactic,personalul nedidactic și auxiliar, elevi și părinți.

 

Art.251 Încălcarea Regulamentului atrage după sine aplicare de sancțiuni.

 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 28.09.2016.

 

Reprezentant legal,                                                                                                     Director,

 

Muhscina Alina Loredana                                                                             Prof. Balan Mihaela

 

 

 

MINISTERUL EDUCAţIEI NAţIONALE C A B I N E T   M I N I S T R U
şI CERCETăRII şTIINţIFICE  ’

ORDIN

 

pentru aprobarea Statutului Elevului

în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:

 

Art. 1. — Se aprobă Statutul Elevului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 2. — Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectorâtul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Mircea DUMITRU,

 

MINISTRU

Rurnrpsti

 

Anexa nr. 1

 

STATUTUL ELEVULUI

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Dispoziţii generale

 

Art. i

(1)  Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, denumiţi în continuare „elevi”, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

 

(2) Statul asigură cetăţenilor României şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare

 

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.

 

(4) Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările emise de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

 

(5)  Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările emise în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.

 

Calitatea de elev Art. 2

 

Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali.

 

Art. 3

 

Elevii, alături de ceilalţi actori ai sistemului de învăţământ, fac parte din comunitatea şcolară.

Art. 4

învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.

 

Art. 5

 

Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate in Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.3. Toate dispoziţiile acestui statut vor fi interpretate prin raportarea la aceste principii.

1

 

CAPITOLUL AL II-LEA

 

DREPTURILE ELEVILOR

 

Art. 6

 

(1)  Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.

 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

 

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;

 

Drepturi educaţionale

 

Art. 7

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

 

a)     accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

b)     dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

c)     dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;

d)    dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;

 

e)     dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

f)       dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;

 

g)     dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;

 

h)    dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;

i)       dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;

 

j)       dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

 

k)     dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;

2

 

l)       dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;

 

m)  dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.

 

n)     Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

 • o)     dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare.

 

p)      dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;

 

q)     dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;

r)      dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

s)      dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

 

t)       dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

u)     dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;

v)      dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;

 

w)    dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;

 

x)      dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

 

y)      dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

 

z)      dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

3

 

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

 

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,

 

cc)  dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

dd)dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;

 

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.

 

ff)    dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

 

Art. 8

 

(1)  Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.

 

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;

 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;

 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale;

 

(5)  în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare;

 

Art. 9

 

în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:

 

a)     Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

 

b)     în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

 

c)      Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.

 

d)     Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

 

e)     în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.

 4

 

f)       în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

g)     Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.

 

h)    în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

 

Drepturi de asociere şi de exprimare

 

Art. io

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:

 

a)     dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;

 

b)     dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;;

 

c)      dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;

 

d)     dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;

 

e)     dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ;

f)       dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 

Drepturi sociale

 

Art. 11

(i)     Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a)     dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.

 

b)     dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

c)      dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d)     dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă,;

e)     dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

 5

 

f)       dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională”) ;

g)     dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului;

 

h)    dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;

 

i)       dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

j)       dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;

 

k)     dreptul  la  premii,  burse,  şi  alte  asemenea  stimulente  materiale  elevilor  cu

 

performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat. l )  Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional

 

şi internaţional de către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;

 

m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;

 

n)    dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.

 

 • o)    Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii;

 

(2)    în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):

 

a)     consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;

 

b)     criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;

 

c)     elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;

 

d)    elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile legii;

 

e)     elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;

 6

 

f)      elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii.

 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.

 

(4)  în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional.

 

Alte drepturi

 

Art. 12

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:

a)     dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;

b)     dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;

d)     dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;

 

e)     dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

 

Recompensarea elevilor

 

Art. 13

 

(1)   Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:

 

a)     evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 

b)     comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

 

c)     burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

 

d)     premii, diplome, medalii;

e)     recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;

 

f)       premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar;

 

(2)  Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

(3)  La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.

 7

 

(4)  Diplomele sau medaliile se pot acorda:

 

a)     pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;

 

b)     pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

 

(5)  Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:

 

a)     au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;

 

b)     s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

 

c)     au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;

 

d)    s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

 

e)     au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

 

(6)  Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

 

(7)  Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.

 8

 

CAPITOLUL AL III-LEA

 

ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR

 

Art. 14

 

Elevii au următoarele îndatoriri:

 

a)     de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

 

b)     de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;

 

c)     de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.

 

d)     de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

 

e)     de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

 

f)      de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

 

g)     de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice.

 

h)    de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;

 

i)       de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;

 

j)        de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;

k)     de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;

 

l)       de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

 

m)  de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;

n)    de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ;

 

 • o)     de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

 

p)     de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;

 

q)     de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului.

 

r)      de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

 9

 

Interdicţii

 

Art. 15

Elevilor le este interzis:

 

a)     să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

 

b)     să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

c)     să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

d)    să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;

 

e)    să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;

 

f)       să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;

 

g)     să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;

h)    să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;

 

i)       să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

 

j)       să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;

 

k)     să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

 

l)       să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

 10

 

CAPITOLUL AL IV-LEA

 

SANCŢIONAREA ELEVILOR

 

Sancţionarea elevilor

 

Art. 16

(1)  Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 

a)           observaţie individuală;

 

b)           mustrare scrisă;

 

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale;

 

d)           mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

 

e)           preavizul de exmatriculare;

f)             exmatriculare.

 

(5)  Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

 

Sancţiuni

 

Art. 17

(1)  Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

 

Art. 18

 

(1)  Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.

 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.

 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

 

 

11

 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

 

Art. 19

 

(1)  Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de mvaţamant.

 

Art. 20

 

(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

Art. 21

 

(x)  Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau

susţinătorului legal.

 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

Art. 22

 

(1)  Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.

 

(2)  Exmatricularea poate fi:

 

a)   exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

 

b)   exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

c)   exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;

(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ – liceal şi postliceal – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.

 

Art. 23

 

(1)    Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca

 

atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

 

 

12

 

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

 

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.

 

(4)  Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

 

(5)  Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

 

(6)  Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

Art. 24

 

(1)   Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

 

(2)  Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

(3)  Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal

 

Art. 25

 

(1)  Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

 

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.

 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

 

Anularea sancţiunii

 

Art. 26

 

(1)  După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs Art. 27

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 13

 

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.

 

Pagube patrimoniale

 

Art. 28

 

(1)  Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

 

Contestarea

 

Art. 29

(1)  Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

 14

 

CAPITOLUL AL V -LEA

 

REPREZENTAREA ELEVILOR

 

Moduri de asociere în vederea reprezentării

 

Ari. 30

în vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

 

a)     consiliul elevilor;

b)     asociaţiile reprezentative ale elevilor;

 

Moduri de reprezentare

 

Art. 31

 

Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:

a)     participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;

 

b)     participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;

 

c)      participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;

 

d)     depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;

e)     transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;

 

f)       alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare.

 

Elevii reprezentanţi

 

Art. 32

Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii:

 

a)     preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor;

 

b)     reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliul Naţional al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în Statut scopul reprezentării elevilor;

c)      reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie;

d)     reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, autorităţilor locale sau centrale.

 

Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor

 

Art. 33

(1)  Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau consultative ale unităţii de învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, profesional sau postliceal.

 

(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socio-economic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.

 

(3)  Cadrelor didactice sau personalului administrativ din unitatea de învăţământ preuniversitar le este interzis să influenţeze procedurile de alegere a elevilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Influenţarea alegerilor se

 

15

 

sancţionează conform prevederilor art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia printr-un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor.

 

Relaţia dintre elevii reprezentanţi şi structurile asociative reprezentative Art. 34

(1)  Asociaţiile reprezentative ale elevilor constituite la nivel de unitate de învăţământ, fie direct, fie prin sucursale sau filiale au dreptul să monitorizeze procesul electoral de desemnare a reprezentanţilor elevilor.

 

(2) Elevii reprezentanţi au dreptul să constituie sau să facă parte din asociaţii reprezentative.

 

Drepturile elevilor reprezentanţi

 

Art. 35

Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi:

 

a)     de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

 

b)     de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din calitatea de reprezentant;

 

c)     de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente calităţii de elev reprezentant;

 

d)    de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

 

îndatoririle elevilor reprezentanţi Art. 36

 

Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri:

 

a)              de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut;

 

b)              de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici;

c)     de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii;

 

d)    de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util;

e)     de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale;

f)       de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat;

 

g)     de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ,

 

h)    de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor care privesc elevii, precum şi alte informaţii de interes.

 16

 

CAPITOLUL AL VI-LEA

 

ASOCIEREA ELEVILOR

 

Drepturi ale formelor de asociere ale elevilor Art. 37

 

Consiliul Naţional al Elevilor şi asociaţiile reprezentantive ale elevilor au următoarele drepturi:

a)     dreptul de a fi consultate pentru toate deciziile majore ce privesc dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi a procesului educaţional, după caz şi după nivelul de reprezentativitate;

 

b)      dreptul de a folosi spaţiul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea obiectivelor asumate şi pentru a derula activităţile interne, cu acordul Consiliului de Administraţe al unităţii de învăţământ, în condiţiile legii;

 

Asociaţiile reprezentative ale elevilor

 

Art. 38

 

(1)  Sunt considerate asociaţii reprezentative ale elevilor organizaţiile neguvernamentale, înfiinţate în baza prevederilor legale în vigoare, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

 

a)      au statut propriu, în care au declarat ca scop reprezentarea intereselor şi drepturilor elevilor;

 

b)     nu fac propagandă politică partizană sau religioasă;

 

c)      au cel puţin 75% dintre membri elevi în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc.

(2) Asociaţiile reprezentative îşi pot desfăşura activitatea la nivel naţional, judeţean, local sau şcolar.

(3 )

Filialele sau sucursalele asociaţiilor reprezentative au acelaşi statut reprezentativ, în
raport cu scopul înfiinţării acestora.

 17

 

(4 )        CAPITOLUL AL VII-LEA

 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

 

Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor

 

Art. 39

(1)   Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.

 

(2)  în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.

 

Mod de organizare

 

Art. 40

(1)    Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ.

 

(2)   Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

(3)   Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.

 

(4)   Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor.

 

(5)   Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale.

 

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor

 

Art. 41

 

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:

 

a)     reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;

 

b)     apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;

 

c)      se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;

 

d)     sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;

 

e)      dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;

f)       poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc;

 

g)      poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;

 

h)    poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ preuniversitar;

 

i)       propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;

 

j)        dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

 

k)     organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;

l )   desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii;

 18

 

m)  organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie;

n)    deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii;

 

 • o)     Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.

 

Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor

 

Art. 42

 

(1)   Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este Adunarea Generală.

 

(2)  Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

(3)  Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:

a)      Preşedinte;

 

b)     Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;

c)      Secretar;

 

d)     Membri: reprezentanţii claselor.

(4)  Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv.

 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor

 

Art. 43

 

(1)    Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor.

 

(2)   Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar si gimnazial, Biroul Executiv este ales dintre elevii claselor a Vil-a – a VUI-a.

 

(3)   Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie.

(5)    Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau postliceal, activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.

(6)   Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

 

a)     colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor;

b)     conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ;

 

c)      este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;

 

d)     asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare;

 

e)      propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului;

 

(7)    Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie.

 

Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor

19

 

Art. 44

 

(1)  Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

 

a)     monitorizează activitatea departamentelor;

 

b)     preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;

 

c)     elaborează programul de activităţi al consiliului;

(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.

(3) în unităţile de învăţământ, cu predare în limba română, în care există şi clase/secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau în unităţile de învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în care funcţionează şi clase/secţii cu predare în limba română, în Consiliul Şcolar al Elevilor este cooptat, în funcţia de vicepreşedinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba minorităţilor naţionale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după caz.

 

Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor

 

Art. 45

(1)  Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

 

a)     întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;

b)     notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor.

 

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie.

 

întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor Art. 46

 

întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte.

 

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor

 

Art. 47

(1)  Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă departamentele prevăzute în propriul regulament.

 

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.

 

(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria de a prezenta Consiliului de Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.

 

(5)  Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

 20

 

CAPITOLUL AL VIII-LEA

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Aplicarea statutului elevului Art. 48

 

Unităţile de învăţământ asigură respectarea prevederilor prezentului statut prin intermediul tuturor organismelor interne a cadrelor didactice şi elevilor.

 

Monitorizarea respectării statutului Art. 49

 

Consiliul Judeţean al Elevilor şi asociaţiile reprezentative elaborează un raport anual privind respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din respectivul judeţ sau din municipiul Bucureşti. Raportul are în vedere un an şcolar şi se face public la finalizarea acestuia sau la începutul anului şcolar următor. Comunicarea publică are în vedere website-urile unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor şcolare, website-urile Consiliului Elevilor şi pe cele ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor. în cazul constatării unor deficienţe, unităţile de învăţământ au obligaţia de a le remedia şi de a comunica public modalităţile de soluţionare a acestora.

 

Intrarea în vigoare Art. 50

Prezentul statut intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform articolului 80, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Modificarea

 

Art. 51

 

Statutul elevului poate fi modificat prin Ordin de Ministru la propunerea Consiliului Naţional al Elevilor, a asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, a federaţiei naţionale a părinţilor, a federaţiilor sindicale.

 

Relaţia cu alte acte normative inferioare sau egale Art. 52

Orice reglementare în domeniu legal prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, aflată în contradicţie cu prezentul statut, este abrogată de drept.