Reînscrieri

În perioada următoare în grădinița noastră se vor desfășura reînscrieri
1. Date privind solicitantul:
Nume / Prenume
Calitatea solicitantului
2. Date privind copilul
Nume / Prenume
3. Reînscrierea în grădinița pentru anul școlar 2023 - 2024 în grupa:
Grupa
Tipul programului
Acord date personale
Acord date cerere