Reînscrieri

În perioada următoare în grădinița noastră se vor desfășura reînscrieri, conform prevederilor Adresei MEC nr.791 / 04.05.2020:
1. Date privind solicitantul:
Nume / Prenume
Calitatea solicitantului
2. Date privind copilul
Nume / Prenume
3. Reînscrierea în grădinița pentru anul școlar 2020-2021 în grupa:
Grupa
Tipul programului
Acord date personale
Acord date cerere