Despre Grădiniță


Perseverență Entuziasm Tenacitate Responsabilitate Echidistanta
Inițiativă Siguranță Prietenie Ingeniozitate Respect Elocvență Seriozitate Creativitate Umanitate


„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa” - Regele Ferdinand I

Spațiul  unității constă dintr-un corp de clădire demisol+parter+4 etaje. Starea clădirii este foarte bună fiind finalizată în anul 2008. Unitatea dispune de curte interioară/teren de sport  de 400 mp, pavata cu pardoseala de cauciuc si amenajată cu materiale sportive mari și de un spațiu de joacă dotat cu jocuri mari de exterior.

Unitatea școlară cuprinde:

Demisol:

 • * vestiar pentru personalul unității
 • * sală de sport
 • * spălătorie
 • * vestiare pentru copii
 • * grupuri sanitare pentru copii
 • * sală de alimente

 Parter:

 • * birou administrativ
 • * cancelarie
 • * cabinet medical + izolator
 • * vestiar pentru copii
 • * bucătărie
 • * sală de mese
 • * hol

Etajul I:

 • * 4 săli de grupă  cu dormitor
 • * grupuri sanitare pentru copii (băieţi şi fete)
 • * cabinet psihologie/logopedie 

Etajul II:

 • * sală de grupă  cu dormitor
 • * 3 săli de clasă cu dormito
 • * grupuri sanitare pentru copii ( băieţi şi fete)
 • * cameră server
 • * sală de materiale

Etajul III:

 • * 4 săli de clasă
 • * cabinet psiholog
 • * laborator informatică
 • * cancelarie
 • * grupuri sanitare pentru copii ( băieţi şi fete)

Etajul IV:

 • * 4 săli de clasă
 • * laborator pentru activitatile  optionale (pictură, mind lab, șah)
 • * biblioteca
 • * grupuri sanitare pentru copii ( băieţi şi fete)

Imobilul este racordat la reţeaua de canalizare şi apă a oraşului, are centrală termică proprie şi dispunem de autorizaţie sanitară de funcţionare. Dotarea şi întreţinerea este susţinută financiar integral din taxa plătită de părinţi. Avem mobilier adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice, echipamente audio - video, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un înalt nivel.

background

Misiune

Unitatea își propune să realizeze un proces instructiv-educativ,  bazat pe Curriculum Național sub îndrumarea unui personal competent, devotat unității de învățământ, receptiv la nou  și dornic să realizeze o educație de înaltă calitate.

background

Viziune

Grădinița ”Casuța cu Povești” Constanța își propune dezvoltarea competențelor generale și potențialul creativ al fiecărui copil într-un mediu echilibrat din punct de vedere emoțional care să contribuie la creșterea încrederii în capacitățile proprii.

background

Scopul nostru este de a asigura dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul și trebuințele sale și sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini necesare acestuia pe tot parcursul vieții. Pentru asigurarea unui mediu echilibrat emoțional la toate grupele și clasele din unitate se vor organiza activități de dezvoltare personală, de asemenea toate cadrele didactice vor aplica în demersul didactic strategii de învățare motivantă, de încurajare a încrederii în forțele proprii.

Urmărim lărgirea orizontului informațional, modelarea caracterelor, dezvoltarea spiritului de echipă. Transmiterea valorilor unității se realizează printr-o bună colaborare profesor-elev-părinte, copiii învățând din exemplul adulților care îi înconjoară.

Studiul limbilor străine, utilizarea calculatorului contribuie la adaptarea la nevoile societății ce se află într-un proces de continuă schimbare.

Afirmarea la nivelul comunității se va face prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu diverse instituții dornice de implicare în actul educativ. 

background

 • Încadrarea cu personal didactic calificat, competent si devotat gradinitei;
 • Numarul redus de elevi la clasa, fapt ce a facilitat procesul de cunoastere adecvata a fiecarui copil
 • 4 săli de grădiniță, luminoase, cu dormitor încorporat, avand mobilier adecvat varstei copiilor
 • Sala de sport/ sala de spectacole
 • Curte spatioasa cu jucarii de exterior
 • Grupuri sanitare pentru copii (baieti/fete)
 • Sala de mese / bucatarie proprie
 • Cabinet medical
 • Cabinet logopedie/psihologie
 • Strategii didactice moderne aplicate
 • Dotarea unitatii cu un  sistem de supraveghere intern (închis)

Image
MUHSCINA ALINA LOREDANA

FONDATOR

Image
BALAN MIHAELA

Director, Profesor Învățământ Primar

Image
BURLACU ANA MARIA

Profesor Învățământ Preșcolar, Director Adjunct

Echipa noastră este dedicată profesiei pe care o desfășoară în unitatea noastră de învățământAveti intrebari?

Intrati in contact cu noi cu un simplu click! Image

Autentificare cu Email