Gradinita cu Program Prelungit "Casuta cu Povesti" Constanta

Despre Gradinita

Gradinita Casuta cu Povesti

Despre Gradinita

„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa” - Regele Ferdinand I


Sediul grădiniţei este o clădire nouă cu 4 etaje (demisol, parter, 4 etaje) situată în apropierea Campusului Universitar. Grădiniţa dispune de curte interioară  nou amenajata cu jucarii de exterior adecvate nivelului de varsta. Curtea gradinitei este inconjurata de pomi fructiferi plantati in anii anteriori chiar de copii.

În spaţiul clădirii funcţionează  Şcoala Primara „Petre Ispirescu” si gradinita . In anul scolar 2018-2019 gradinita functioneaza cu 4 grupe de gradinita. Grupele sunt dotate cu  mobilier adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice, echipamente audio-video, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un înalt nivel.

 

Viziune

Gradinita ”Casuta cu Povesti” Constanța își propune dezvoltarea competențelor generale și potențialul creativ al fiecărui copil într-un mediu echilibrat din punct de vedere emoțional care să contribuie la creșterea încrederii în capacitățile proprii.

 

Misiune

Unitatea își propune să realizeze un proces instructiv-educativ,  bazat pe Curriculum Național sub îndrumarea unui personal competent, devotat unității de învățământ, receptiv la nou  și dornic să realizeze o educație de înaltă calitate.

Scopul nostru este de a asigura dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul și trebuințele sale și sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini necesare acestuia pe tot parcursul vieții. Pentru asigurarea unui mediu echilibrat emoțional la toate grupele și clasele din unitate se vor organiza activități de dezvoltare personală, de asemenea toate cadrele didactice vor aplica în demersul didactic strategii de învățare motivantă, de încurajare a încrederii în forțele proprii.

Urmărim lărgirea orizontului informațional, modelarea caracterelor, dezvoltarea spiritului de echipă. Transmiterea valorilor unității se realizează printr-o bună colaborare profesor-elev-părinte, copiii învățând din exemplul adulților care îi înconjoară.

Studiul limbilor străine (engleză, germană), utilizarea calculatorului contribuie la adaptarea la nevoile societății ce se află într-un proces de continuă schimbare.

Afirmarea la nivelul comunității se va face prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu diverse instituții dornice de implicare în actul educativ. 

 

* Încadrarea cu personal didactic calificat, competent si devotat gradinitei;
* Numarul redus de elevi la clasa, fapt ce a facilitat procesul de cunoastere adecvata a fiecarui copil
* 4 săli de grădiniță, luminoase, cu dormitor încorporat, avand mobilier adecvat varstei copiilor
* Sala de sport/ sala de spectacole
* Curte spatioasa cu jucarii de exterior
* Grupuri sanitare pentru copii (baieti/fete)
* Sala de mese / bucatarie proprie
* Cabinet medical
* Cabinet logopedie/psihologie
* Strategii didactice moderne aplicate
* Dotarea unitatii cu un  sistem de supraveghere intern (închis)

* Perseverență * Siguranță * Entuziasm * Ingeniozitate
* Tenacitate * Responsabilitate * Respect * Elocvență
* Echidistanță * Seriozitate * Umanitate * Inițiativă
* Creativitate * Prietenie