DE 3 x MATE

Cercul de matematică DE 3 x MATE s-a infiintat cu scopul de a stimula şi ajuta formarea , dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor matematice ale copiilor de 7-11 ani. Această perioadă de vârstă este decisivă în formarea conceptelor abstracte, în dobândirea unei gândiri analitice şi sintetice, creative şi riguroase.

Scopul cercului scolii noastre este de a-i ajuta şi de a-i învăţa să pună bazele unei formaţii matematice solide, prin:
1. abordarea unei probleme de matematică, începând cu înţelegerea corectă a enunţului;
2. stabilirea exactă a ceea ce se cere în problema;
3. învăţarea unor metode de rezolvare a problemelor de matematică şi a unor tipuri de raţionamente des utilizate;
4. analiza şi compararea metodelor de rezolvare;
5. realizarea şi utilizarea unor scheme şi reprezentări grafice;
6. efectuarea corectă a calculelor necesare;
7. verificarea şi interpretarea rezultatelor obţinute;
8. analiza şi discutarea greşelilor comise;
9. studiul posibilităţii de a generaliza rezultatele;
10. extragerea unor modele şi a unor probleme de matematică din viaţa înconjurătoare;
11. cercetarea posibilităţii aplicării lor în alte domenii, în viaţa practică;
12. modificarea unor date ale problemei, cu analiza modificării concluziilor;
13. compunerea unor probleme originale, de acelaşi tip sau cu elemente noi.

În lucrarea ” Aptitudinea matematică la şcolari” (IOAN BERAR, Ed. Academiei Române, Bucureşi,1991) autorul sintetizează rezultatele unor studii şi cercetări experimentale: ” La şcolarii mici (clasele I-IV) apar unele manifestări specifice comportamentului matematic, unele componente aptitudinale, dar acestea nu iau forme clare de manifestare, nu sunt altceva decât forme ” embrionare ” din care,sub influenţa solicitărilor şcolare şi a experienţei câştigate pas cu pas, se vor dezvolta elementele aptitudinale evidente, de mai târziu.”
Aici intervine cercul de matematică DE 3 x MATE al scolii noastre, coordonat de P.I.P. Zevri Nermin, având o experienţă in invatamant de 20 ani de predare la catedra si de formator in implementarea ,,Intalnirii de dimineata” pe plan national.

Munca temeinică la cerc, riguros corelata cu planificarile cadrelor didactice de la clasa şi cu tematică atent selectată, folosirea unor metode active de învăţare, efectuarea sistematică a temelor de acasă de către elevi, verificarea minuţioasă şi discutarea temelor, atenţia şi interesul copiilor , vor duce la cristalizarea în timp a aptitudinilor matematice.
Se vor rezolva probleme selectate din culegeri, din subiectele propuse la concursurile de matematică din ţară, probleme de logică şi perspicacitate – alese nu pe baza dificultăţii lor ,ci pe baza unor considerente calitative. Utilizarea unor jocuri logice poate ajuta complementar dezvoltarea aptitudinilor matematice ale elevilor.

 

Ce obţin elevii care vor lucra serios?
Vor dobândi , în două cuvinte, o gândire matematică,o gandire clara, logica,riguroasa,care ,pe viitor,ii va ajuta sa devina capabili:

• să înveţe uşor şi logic informatica;
• să schematizeze şi să înveţe rapid gramatica unei limbi străine;
• să ştie să extragă esenţialul şi să întocmească conspecte clare în domeniile cu volum mare de cunoştinţe: economie, drept, medicină, etc.;
• să poată calcula şi interpreta corect grafice şi indicatori economici, ca om de afaceri;
• să poată analiza şi interpreta datele furnizate de aparatura tot mai performantă, pentru stabilirea rapidă şi corectă a unui diagnostic(de ex. în cercetare, medicină, etc.).

 

Prin acest cerc dorim să-i atragem pe copii către matematică ,desfasurand cursurile într-un mod atractiv şi profesionist .Apreciind dăruirea şi pasiunea învăţătorilor din aceasta scoala, venim în completarea muncii acestora .Ne adresăm unor grupe formate din copii cărora le place să gândească, vor să lucreze la matematică şi doresc să înveţe cât mai mult în acest domeniu.