Vizibil pe Orice Model de Telefon Optimizat pt tablete

Fondat in 2007

Finantare stat

FINANȚARE STAT ȘCOALA PRIMARĂ „PETRE ISPIRESCU" – CONSTANȚA, CONFORM HG 136/2016

Urmare a Hotărârii de Guvern nr. 136/2016, prin decizia nr. 66670/03.05.2016 a Direcției Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Școala Primară „Petre Ispirescu" cu sediul în Constanța, strada Aleea Universității nr. 40, s-a aprobat finanțarea cost standard per elev învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal și învățământ primar pentru anul 2016 următoarele sume:
-Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile salariale aferente, în sumă de 724.219,00 lei
-Finanțare costuri pentru bunuri și servicii în valoare de 83.101,00 lei.
Până în prezent au fost alocate și utilizate următoarele sume:
-cheltuieli de personal în sumă de 497,586,00 lei, aferentă perioadei martie 2016 – octombrie 2016,
-cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă de 59.018 lei, aferent perioadei martie 2016 – octombrie 2016.
Sumele alocate au fost utilizate integral în lunile mai 2016 – octombrie 2016, conform prevederilor legale prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 136 / 2016.

Director Executiv,
Bălan Bogdan