Vizibil pe Orice Model de Telefon Optimizat pt tablete

Fondat in 2007

Festivalul Județean ,,Bucuriile copilăriei ” 2018

Regulament de organizare a Festivalul „Bucuriile copilariei" Editia a V-a

" Cineva spunea: cand va muri teatrul? Cand cineva nu va mai avea nevoie sa spuna pove§ti §i sa asculte pove§ti. Ori asta nu se va intampla niciodata." (Marius Manole)

1. Institutia organizatoare a Festivalului „Bucuriile copilariei" : Scoala Primara ,,Petre Ispirescu" Constanta

Grupul tinta: - prescolari si elevi din invatamantul primar din unitatile de invatamant din judetul Constanta; - cadre didactice (invatatoare,educatoare, profesori de arta teatrala, profesori de educate plastica)

2. Conditii de participare: Incrierea participantilor se face prin expedierea fisei de inscriere in format electronic (Anexa 1) la adresa de mail a persoanelor de contact:

• Ciclul primar: Turcu Rodica - 0767503880, e-mail: rodica_turcu.2006@yahoo.com;

• Ciclul preprimar: Colceag Paulina - 0767653463, e-mail: paulina.druncea@gmail.com;

3. Organizarea activitatilor Festivalului pe sectiuni:

a Teatru- sceneta si recitari de noezii b. Data/perioada de desfa§urare: Inscriere: 15.01-15.03.2018 Desfasurare si jurizare: 22,23 .03.2018 c. Locul desfa§urarii: Teatrul de Stat Constanta d. Participant (prescolari, elevi, cadre didactice, paring, reprezentan^i ai comunita^ii etc):

Sceneta: prescolari cu varsta de peste 5 ani si scolari ai ciclului primar;

Recitari de poezii: prescolari cu varsta de peste 5 ani, scolari ai ciclului primar; cadre didactice, parinti, juriu alcatuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesori de arta teatrala, presa locala, alte institutii partenere sau cu contribute relevanta pentru desfasurarea concursului e.

Descrierea activita^ii:

Sceneta: Se vor pune in scena piese intregi sau fragmente, prelucrari sau adaptari la alegere din literatura romana si universala cu tema: ,,Din lumea necuvantatoarelor". Durata- maxim 20 minute;

Recitari de poezii: Se vor recita poezii inspirate din lumea necuvantatoarelor. Durata- maxim 5 minute. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi.

a Pictura Data/perioada de desfa§urare: inscriere: 15.01-15.03.2018 Desfasurare si jurizare: 21 .03.2018 Transmiterea rezultatelor: 23 .03.2018 c. Locul desfa§urarii: Scoala Primara ,,Petre Ispirescu" Constanta

d. Participant prescolari cu virsta de 5 ani, elevi, cadre didactice, paring, reprezentant ai comunita^ii; juriu alcatuit din reprezentant ISJ/ profesor metodist, profesor de educatie plastica.

e. Descrierea activita^ii: Proba se va desfasura la Scoala Primara ,,Petre Ispirescu" Constanta. Prescolarii si scolarii vor realiza o lucrare artistico-plastica cu tema "Lumea necuvintatoarelor intr-un cadru de poveste".

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 prescolari/elevi. Se vor face inscrieri in limita locurilor disponibile, in ordinea inscrierilor. Elevii/prescolarii se vor prezenta cu instrumente de lucru proprii(acuarele,pensule, palete de amestec,pahare pentru apa, etc).

a. Colt tematic

b. Data/perioada de desfasurare: inscriere: 15.01-15.03.2018 Amenajare si jurizare: 22,23.03.2018 c. Locul desfa§urarii: Teatrul de Stat Constanta d. Participant (cadre didactice, paring, reprezentant ai comunita^ii etc): prescolari, juriu alcatuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesor de educatie plastica e. Descrierea activita^ii: Tema propusa: ,,Din lumea necuvantatoarelor".

Unitatile de invatamant vor amenaja coltul tematic cu elemente specifice unor povesti cu personaje inspirate din lumea necuvantatoarelor, fiecare colt tematic va fi animat de minim trei copii costumati adecvat, iar elementele de decor vor fi realizate de copii. Fiecare unitate de invatamant va avea un afis in care vor fi mentionate numele gradinitei, localitatea si povestea reprezentata.

Aceasta sectiune se adreseaza doar nivelului prescolar.

a.Dans b. Data/perioada de desfa§urare: Inscriere: 15.01-15.03.2017 Desfasurare si jurizare: 22,23.03.2018 c. Locul desfa§urarii: Teatrul de Stat Constanta d. Participant (prescolari, cadre didactice, paring, reprezentan^i ai comunita^ii etc): prescolari, cadre didactice, parinti, juriu alcatuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesori de dans, presa locala, alte institutii partenere sau cu contribute relevanta pentru desfasurarea concursului

. e. Descrierea activita^ii: Fiecare gradinita poate participa cu un grup de minim 5 prescolari si maxim 20 prescolari. Tema propusa: ,,Din lumea necuvantatoarelor".

Aceasta sectiune se adreseaza doar nivelului prescolar. Melodia va fi de maxim 4 minute. Participantii vor avea asupra lor melodia pe care o vor prezenta pe suport CD si stick la activitatea principala Cadrele didactice coordonatoare vor primi desfasuratorul pe adresa de mail. 

4. Dispozitii finale: Nu se percepe taxa de participare. Se vor acorda premiile: Marele premiu pentru fiecare din sectiunile: teatru, recitare poezie, pictura, colt tematic, dans si premiile I, II, III, Mentiuni pentru fiecare sectiune pe niveluri de varsta: - clasele pregatitoare, I, a II-a; - clasele a III-a, a IV-a; - prescolar si diplome de participare tuturor participan^ilor.

Cadrele didactice indrumatoare vor primi diploma de participare. Lucrarile de la sectiunea pictura nu se restituie. Participarea la concurs este directa. Organizatorii i§i rezerva dreptul de a nu lua in considerare materialele ce nu intrunesc condi^iile expuse mai sus. Expozi^ia cu lucrarile participante se va organiza la Teatrul de Stat Constanta. Comisia de concurs este hotarata de catre coordonatorii proiectului. Activita^ile de promovare/mediatizare §i de diseminare pe care inten^ionam sa le realizam in timpul implementarii proiectului §i dupa incheierea acestuia: - prezentarea proiectului in cadrul sectiunilor specializate pe Forumul on-line al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta; - prezentarea activitatilor pe site-ul unitatii de invatamant: www.scoala-constanta.ro, www.casuta- cu-povesti.ro; - prezentarea activitatilor proiectului in cadrul articolelor din presa scrisa locala si in cadrul programelor televizate; - expunerea afisului proiectului in spatiul de desfasurare a Festivalului; - prezentarea portofoliului proiectului inspectorilor de specialitate din cadrul ISJ - prezentarea portofoliului proiectului cadrelor didactice in cadrul sedintelor Cercurilor pedagogice din anul scolar 2017-2018