Vizibil pe Orice Model de Telefon Optimizat pt tablete

Fondat in 2007

Festivalul Județean ,,Bucuriile Copilăriei" 2016

REZULTATE SECTIUNEA PICTURA

 

Regulament de organizare a
Festivalul „Bucuriile copilăriei"
CAEJ 2016 poziția 17
"Mai artist decât copilul
cred că nu e niciun artist în lume.
Să ai inimă să-l simţi şi minte să-l pricepi."
(I. Nisipeanu)


1. Instituția organizatoare a Festivalului „Bucuriile copilăriei" : Școala Primară ,,Petre Ispirescu" Constanța
Grupul țintă:
- preșcolari și elevi din învățământul primar din unitățile de învățământ din județul Constanța;
- cadre didactice (învățătoare,educatoare, profesori de artă teatrală, profesori de educație plastică)

2. Condiții de participare:
Încrierea participanților se face prin expedierea fișei de înscriere în format electronic (Anexa 1) și a acordului de parteneriat scanat direct la adresa de mail a persoanelor de contact:
• Ciclul primar: Lăutaru Dumitra-Laura – 0758884230, e-mail: laura.lautaru@scoalapetreispirescu.ro;
• Ciclul preprimar: Druncea Paulina – 0767653463, e-mail: paulina.druncea@casuta-cu-povesti.ro;

3. Organizarea activităților Festivalului pe secțiuni:

a. Teatru- scenetă, monolog și recitări de poezii
b. Data/perioada de desfăşurare:
Înscriere: 05.01-01.03.2016
Desfășurare și jurizare: 24-25.03.2016
c. Locul desfăşurării: Teatrul de Stat Fantasio
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc):
Scenetă: preșcolari cu vârsta de peste 5 ani și școlari ai ciclului primar;
Monolog: școlari ai ciclului primar; cadre didactice, părinți, juriu alcătuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesori de artă teatrală, presa locală, alte instituții partenere sau cu contribuție relevantă pentru desfășurarea concursului
Recitări de poezii: școlari ai ciclului primar; cadre didactice, părinți, juriu alcătuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesori de artă teatrală, presa locală, alte instituții partenere sau cu contribuție relevantă pentru desfășurarea concursului
e. Descrierea activităţii:
Scenetă: Se vor pune în scenă piese întregi sau fragmente, prelucrări sau adaptări la alegere din literatura română și universală cu tema: ,,Lumea basmelor". Durata- maxim 20 minute;
Monolog: Fiecare elev își poate alege un personaj preferat din basme pe care îl va prezenta într-o ținută adecvată rolului. Durata- maxim 7 minute
Recitări de poezii: Se vor recita poezii care respectă tema dată: ,,Lumea basmelor". Durata- maxim 5 minute.
IMPORTANT! Se va realiza o preselecție a participanților. Astfel că trebuie să se trimită împreună cu fișa de înscriere și un video cu filmarea unui fragment sau a piesei/poeziei în întregime pe care doriți să o interpreteze elevii. Calitatea filmării nu reprezintă un criteriu de jurizare.
Cadrele didactice coordonatoare vor primi confirmarea acceptării în concurs pe adresa de mail.
f. Responsabili: Bălan Mihaela, director, Lăutaru Dumitra-Laura, organizator, Iorga Gina, Alexandru Roxana, Arău Corina, Orez Florica, Turcu Rodica, Butcaru Florentina, Moisă Eugenia, Condrat Nicoleta, Enescu Adela, Croitoru Corina, Mușat Cristina, Vârvorea Alexandra, Kerim Leila, Popa Corina
Burlacu Ana-Maria, director adjunct, Druncea Paulina- organizator, Nicola Manuela, Stănia Mihaela , Arău Corina, Turlacu Laura, Făcălău Elena, Maer Roxana, Ichim Felicia, Cojocaru Simona, Stan Cristina, Gavrilă Simona
g. Beneficiari: cadrele didactice participante, părinți, echipele de elevi participanți, invitați
h. Modalităţi de evaluare: Jurizare pe baza următoarelor criterii:
Scenetă: interpretare, mișcare scenică, regie, scenografie, impresie artistică, popularitate
Monolog: interpretare, prezență scenică, costum, impresie artistică, popularitate
Recitări de poezii: prezență scenică, expresivitate, intonație, mimică, dicție, capacitate de transmitere a mesajului poetic, repertoriu corect ales , trăire emoțională, impresia finală

a. Pictură pe farfurii de carton
Data/perioada de desfăşurare:
Înscriere: 05.01-01.03.2016
Desfășurare și jurizare: 21 - 23.03.2016
Transmiterea rezultatelor: 23 - 25.03.2016
c. Locul desfăşurării: Școala Primară ,,Petre Ispirescu" Constanța
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): școlari ai ciclului primar, preșcolari, juriu alcătuit din reprezentant ISJ/ profesor metodist, profesor de educație plastică Colegiul național ,,Regina Maria" Constanța.
e. Descrierea activităţii:
Proba se va desfășura la Școala Primară ,,Petre Ispirescu" Constanța. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi. Se vor face înscrieri în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierilor.
Elevilor li se va asigura suportul (farfuria de carton) pe care vor picta peisaje așa cum sunt ilustrate în basme. Copiii vor avea asupra lor instrumente de desen.
f. Responsabili: Bălan Mihaela, director, Lăutaru Dumitra-Laura, organizator, Iorga Gina, Alexandru Roxana, Arău Corina, Orez Florica, Turcu Rodica, Butcaru Florentina, Moisă Eugenia, Condrat Nicoleta, Enescu Adela, Croitoru Corina, Mușat Cristina, Vârvorea Alexandra, Kerim Leila, Popa Corina
Burlacu Ana-Maria, director adjunct, Druncea Paulina- organizator, Nicola Manuela, Stănia Mihaela , Arău Corina, Turlacu Laura, Făcălău Elena, Maer Roxana, Ichim Felicia, Cojocaru Simona, Stan Cristina, Gavrilă Simona
g. Beneficiari: cadrele didactice participante, elevi participanți, invitați
h. Modalităţi de evaluare: Jurizare pe baza următoarelor criterii: originalitatea, creativitatea, impresia artistică, acuratețea lucrărilor, tehnică.

a.Colț tematic
b. Data/perioada de desfăşurare:
Înscriere: 05.01-01.03.2016
Amenajare și jurizare: 24.03.2016
c. Locul desfăşurării: Teatrul de Stat Fantasio
d. Participanţi (cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): preșcolari, juriu alcătuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesor de educație plastică Colegiul național ,,Regina Maria" Constanța.
e. Descrierea activităţii:
Tema propusă: ,,Decor de poveste". Unitățile de învățământ vor amenaja colțul tematic cu elemente specifice unui basm.
Fiecare unitate de învățământ va avea un afiș în care vor fi menționate numele grădiniței, localitatea și basmul reprezentat. De asemenea, va fi prezent și un elev reprezentant al grădiniței îmbrăcat într-unul din personajele basmului.
f. Responsabili: Bălan Mihaela, director, Lăutaru Dumitra-Laura, organizator, Iorga Gina, Alexandru Roxana, Arău Corina, Orez Florica, Turcu Rodica, Butcaru Florentina, Moisă Eugenia, Condrat Nicoleta, Enescu Adela, Croitoru Corina, Mușat Cristina, Vârvorea Alexandra, Kerim Leila, Popa Corina
Burlacu Ana-Maria, director adjunct, Druncea Paulina- organizator, Nicola Manuela, Stănia Mihaela , Arău Corina, Turlacu Laura, Făcălău Elena, Maer Roxana, Ichim Felicia, Cojocaru Simona, Stan Cristina, Gavrilă Simona
g. Beneficiari: cadrele didactice participante, preșcolari participanți, invitați
h. Modalităţi de evaluare: Se va puncta aportul copiilor în amenajarea acestora, diversitatea materialelor folosite și respectarea temei.

a.Dans
b. Data/perioada de desfăşurare:
Înscriere: 05.01-01.03.2016
Desfășurare și jurizare: 24-25.03.2016
c. Locul desfăşurării: Teatrul de Stat Fantasio
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): preșcolari, cadre didactice, părinți, juriu alcătuit din reprezentant ISJ/profesor metodist, profesori de dans, presa locală, alte instituții partenere sau cu contribuție relevantă pentru desfășurarea concursului.
e. Descrierea activităţii:
Fiecare unitate de învățământ poate participa cu un grup de maxim 15 elevi. Melodiile, dansul și costumele vor fi specifice unui basm.
Melodia va fi de maxim 4 minute și va fi trimisă prin e-mail, împreună cu fișa de înscriere. Participanții vor avea asupra lor melodia pe care o vor prezenta pe suport CD.
Cadrele didactice coordonatoare vor primi desfășurătorul pe adresa de mail.
f. Responsabili: Bălan Mihaela, director, Lăutaru Dumitra-Laura, organizator, Iorga Gina, Alexandru Roxana, Arău Corina, Orez Florica, Turcu Rodica, Butcaru Florentina, Moisă Eugenia, Condrat Nicoleta, Enescu Adela, Croitoru Corina, Mușat Cristina, Vârvorea Alexandra, Kerim Leila, Popa Corina
Burlacu Ana-Maria, director adjunct, Druncea Paulina- organizator, Nicola Manuela, Stănia Mihaela , Arău Corina, Turlacu Laura, Făcălău Elena, Maer Roxana, Ichim Felicia, Cojocaru Simona, Stan Cristina, Gavrilă Simona
g. Beneficiari: cadrele didactice participante, elevi participanți, invitați
h. Modalităţi de evaluare: Jurizare pe baza următoarelor criterii: sincronizare (capacitatea dansatorilor de a se sincroniza), expresivitate (capacitatea dansatorilor de a transmite emoții), creativitate (mișcări uimitoare, formații multiple și dinamice), originalitate (dansul are o tematica, o poveste), complexitate (dansul cuprinde mai multe stiluri de dans), costume (frumusețea, creativitatea și nonconformismul costumelor de dans)

4. Dispoziții finale:
Nu se percepe taxă de participare.
Se vor acorda premiile: Marele premiu pentru fiecare din secțiunile: teatru, pictură pe farfurii, colț tematic, dans și I, II, III, Mențiuni pentru fiecare secțiune pe niveluri de vârstă:
- clasele pregătitoare, I, a II-a;
- clasele a III-a, a IV-a;
- preșcolar
și diplome de participare tuturor participanţilor. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare.
Lucrările de la secțiunea pictură nu se restituie.
Participarea la concurs este directă.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.
Expoziţia cu lucrările participante se va organiza la Școala Primară ,,Petre Ispirescu" Constanța.
Comisia de concurs este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.
Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionăm să le realizăm în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia:
- prezentarea proiectului în cadrul secțiunilor specializate pe Forumul on-line al Inspectoratului Școlar Județean Constanța;
- prezentarea activităților pe site-ul unității de învățământ: www.scoala-constanta.ro, www.casuta-cu-povesti.ro;
- prezentarea activităților proiectului în cadrul articolelor din presa scrisă locală și în cadrul programelor televizate;
- expunerea afișului proiectului în spațiul de desfășurare a Festivalului;
- prezentarea portofoliului proiectului inspectorilor de specialitate din cadrul ISJ
- prezentarea portofoliului proiectului cadrelor didactice în cadrul ședințelor Cercurilor pedagogice din anul școlar 2015-2016

Director,
Prof. Bălan Mihaela